Pages

30, ఆగస్టు 2018, గురువారం

గోపాల జాగేలరా నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరాగోపాల జాగేలరా .. బాలగోపాల జాగేలరా
నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరా


చిత్రం - భలే అమ్మాయిలు(1957)
సంగీతం - సాలూరి రాజేశ్వరరావు,ఎస్. హనుమంతరావు
గీతరచన - సదాశివబ్రహ్మం
గానం - ఎం.ఎల్‌.వసంతకుమారి, పి. లీల
 

28, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

చక చక ఝణతా తకధిమి కిటతాచక చక ఝణతా తకధిమి కిటతా 
 పకపకా నవ్వుతా పంతమాడతాచిత్రం - భలే అమ్మాయిలు (1957)
సంగీతం - సాలూరి రాజేశ్వరరావు,ఎస్. హనుమంతరావు
గీతరచన - కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం - జిక్కి బృందం 

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

ఓహో బంగరు చిలుక ఆహా ఎందుకే అలకఓహో బంగారు చిలుక ఆహా ఎందుకే అలక
ఇలా చూడవు మాటాడవు మోమాటమా


చిత్రం - భలే అమ్మాయిలు (1957)
సంగీతం - సాలూరి రాజేశ్వరరావు ,ఎస్. హనుమంతరావు
గీతరచన - సదాశివబ్రహ్మం
గానం - జిక్కి 

25, ఆగస్టు 2018, శనివారం

నిలువుమా నిలువుమా నీలవేణీనిలువుమా నిలువుమా నీలవేణీ
నీ కనుల నీలినీడ నా మనసు నిదుర పోనీ
చిత్రం - అమరశిల్పి జక్కన్న(1964)
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల రాఘవాచార్య
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల

24, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

ఆనందాలే నిండాలి అనురాగాలే పండాలిఆనందాలే నిండాలి అనురాగాలే  పండాలి 
అందరు ఒకటై ఉండాలిచిత్రం - కుటుంబగౌరవం (1957)
సంగీతం - విశ్వనాథన్,రామమూర్తి 
గీతరచన - అనిశెట్టి సుబ్బారావు
గానం - ఎస్. జానకి, పి.లీల, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు

23, ఆగస్టు 2018, గురువారం

గిరిజా కళ్యాణం - రహస్యంగిరిజా కళ్యాణం - రహస్యంఅంబా పరాకు దేవీ పరాకు
మమ్మేలు మా శారదంబా పరాకు

ఉమామహేశ్వర ప్రసాద లబ్ధ పూర్ణ జీవనా గజాననా
బహుపరాక్ బహుపరాక్
చండభుజాయమండల దోధూయమాన వైరిగణా షడాననా
బహుపరాక్ బహుపరాక్

మంగళాద్రి నారసింహ బంగరుతల్లి కనకదుర్గ
బహుపరాక్ బహుపరాక్
కృష్ణాతీర కూచెన్నపూడి నిలయా గోపాలదేవ
బహుపరా.....క్

అవధరించరయ్యా విద్యల నాదరించరయ్యా
లలితకళల విలువ తెలియు సరసులు
పదింపదిగ పరవశమయ్యే
అవధరించరయ్యా విద్యల నాదరించరయ్యా

ఈశుని మ్రోల హిమగిరి బాల
ఈశుని మ్రోల హిమగిరి బాల కన్నెతనము ధన్యమయిన గాథ
అవధరించరయ్యా విద్యల నాదరించరయ్యా

కణకణలాడే తామసాన కాముని రూపము బాపీ.. ఆ కోపీ
తాపముతీరి కనుతెరిచి తను తెలిసీ
తన లలనను పరిణయమాడిన ప్రబంధము
అవధరించరయ్యా విద్యల నాదరించరయ్యా

రావో రావో లోల లోల లోలం బాలక రావో
రావో రావో లోల లోల లోలం బాలక రావో
లోకోన్నత మహోన్నతుని తనయ మేనాకుమారి
లోకోన్నత మహోన్నతుని తనయ మేనాకుమారి
రాజ సులోచన రాజాననా
రావో రావో లోల లోల లోలం బాలక రావో

చెలువారు మోమున లేలేత నగవులా
కలహంస గమనాన కలికీ ఎక్కడికే
మానస సరసినీ మణిపద్మ దళముల
రాణించు అల రాజ హంస సన్నిధికే

వావిలి పూవుల మాలలు గైసేసి
వయ్యారి నడల బాలా ఎక్కడికే
కన్నారా నన్నేల కైలాస నిలయాన
కొలువైన అల దేవ దేవు సన్నిధికే

తగదిది తగదిది తగదిది
ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిది తగదిది తగదిది
 
అండగా మదనుడుండగా
మన విరిశరముల పదనుండగా
నిను బోలిన కులపావని తానై
వరునరయగ బోవలెనా ...ఆ..ఆ..

తగదిది తగదిది తగదిది ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిది

కోరినవాడెవడైనా ఎంతటి ఘనుడైనా
కోలనేయనా సరసను కూలనేయనా
కనుగొనల ననమొనల గాసి చేసి నీ దాసు చేయనా

తగదిది తగదిది తగదిది ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిది

ఈశుని దాసుని చేతువా అపసద అపచారము కాదా
కోలల కూలెడు అలసుడు కాడూ ఆదిదేవుడే అతడూ
సేవలు చేసి ప్రసన్నుని చేయ
నా స్వామి నన్నేలు నోయీ నీ సాయమే వలదోయీ
ఈశుని దాసుని చేతువా

కానిపనీ మదనా కాని పనీ మదనా
అది నీ చేతకానిపనీ మదనా
అహంకరింతువ హరుని జయింతువ
అది నీ చేతకాని పని మదనా కానీపనీ మదనా

చిలుక తత్తడి రౌత ఎందుకీ హూంకరింతా
వినకపోతివా ఇంతటితో .. వినకపోతివా ఇంతటితో
నీ విరిశరముల పని సరి సింగిణి పని సరి
తేజోపని సరి చిగురికి నీ పని సరి మదనా

చిలుక తత్తడి రౌత ఎందుకీ హూంకరింతా
చిలుక తత్తడి రౌతా

సామగ సాగమ సాధారా శారద నీరద సాకారా
దీనా ధీనా ధీసారా .. సామగ సాగమ సాధారా
ఇవె కైమోడ్పులు ఇవె సరిజోతలు
వినతులివే అరవిందోజ్వలా ఇదె వకుళాంజలి మహనీయా
ఇదె హృదయాంజలి ఈశా మహేశా

సామగ సాగమ సాధారా
దీనా ధీనా ధీసారా .. సామగ సాగమ సాధారా

విరులన్ నిను పూజచేయగా విధిగా నిన్నొక గేస్తు సేయగా
దొరకొన్న రసావతారు చిచ్చరకంటన్ పరిమార్తువా ప్రభూ
కరుణన్ గిరిరాజ కన్యకన్ సతిగా తాము పరిగ్రహింపగా
మరుడే పున రూపున వర్థిలుగా
రతి మాంగల్యము రక్ష సేయరా ప్రభూ.. ప్రభూ.. పతిభిక్ష ప్రభూ

అంబాయని అసమశరుడు నను పిలిచెను వినవో
జనకుడవై ఆదరణగ తనయునిగా జేకొనవో
అంబాయని నను పిలిచెను వినవో

మనమే నీ మననమై తనువే నీ ధ్యానమై
నీ భావన లీనమైన గిరిబాలనేకొనవో
శరణం భవ శరణం భవ శరణం భవ స్వామీ
పరిపాలయ పరిపాలయ పరిపాలయమాం స్వామీ

బిడియపడి భీష్మించి పెళ్ళికొడుకైనట్టి జగమేలు తండ్రికి జయమంగళం
జగమేలు తండ్రికి జయమంగళం
విరులచే వరునిచేకరముచేకొనజేయు జగమేలు తల్లికి జయమంగళం
జగమేలు తల్లికి జయమంగళం

కూచేన్నపూడి భాగవతుల సేవలందే దేవదేవా 
శ్రీ వేణుగోపాలా జయ మంగళం
త్రైలోక్య మందారా శుభమంగళంచిత్రం -రహస్యం (1967)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి
గానం - ఘంటసాల,బృందం

22, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

పాడవోయి రైతన్నా ఆడవోయి మాయన్నాపాడవోయి రైతన్నా ఆడవోయి మాయన్నా
పంటలింటి కొచ్చే నేడే పండుగ చిత్రం - కుటుంబగౌరవం (1957)
సంగీతం - విశ్వనాథన్,రామమూర్తి 
గీతరచన - అనిశెట్టి సుబ్బారావు 
గానం - పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు,సత్యవతి,D. L. రాజేశ్వరి


21, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

అందాల బొమ్మతో ఆటాడవా ..అందాల బొమ్మతో ఆటాడవా
పసందైన ఈ రేయి నీదోయి స్వామీచిత్రం - అమరశిల్పి జక్కన (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - P.సుశీల

20, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

చల్లని సంసారం అనురాగసుధా సారంచల్లని సంసారం అనురాగసుధా సారం
హాయగు కాపురం అదే  సంతోషపు తీరం

చిత్రం - కుటుంబగౌరవం (1957)
సంగీతం - విశ్వనాథన్,రామమూర్తి 
గీతరచన - అనిశెట్టి సుబ్బారావు 
గానం - పి.లీల 

19, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

బాలనురా మదనా ..బాలనురా మదనా
విరి తూపులు వేయకురా .. మదనా
చిత్రం - మిస్సమ్మ (1955)
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన -  పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం - పింగళి నాగేంద్రరావు


18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

అల్లీ బిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెబుతాముఅల్లీ బిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెబుతాము 
చక చక్కని జోస్యం చెబుతాము


చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం -  ఘంటసాల, సాలూరు రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం - పి.లీల,బృందం 

17, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

జేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మజేబులో బొమ్మ జేజేల బొమ్మ
జేబులో బొమ్మ ...


చిత్రం - రాజు పేద (1954)
సంగీతం - సాలూరి రాజేశ్వర రావు
గీతరచన - కొసరాజు రాఘవయ్య 
గానం - ఘంటసాల


16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సుందరి నీవంటి దివ్య స్వరూపము ..సుందరి నీవంటి దివ్య స్వరూపము 
ఎందెందు వెదకిన లేదు కదా


చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు, ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం -ఘంటసాల, సావిత్రి


15, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

శ్రీ నగజా తనయం సహృదయంశ్రీ నగజా తనయం సహృదయం
చింతయామి సదయం త్రిజగన్మహోదయంశ్రీ నగజా తనయం సహృదయం
చింతయామి సదయం త్రిజగన్మహోదయం
శ్రీ నగజా తనయం...

శ్రీరామ భక్తులారా ఇది సీతా కళ్యాణ సత్కథ 40 రోజుల నుంచి చెప్పిన కథ చెప్పిన చోట
చెప్పకుండా చెప్పుకొస్తున్నాను అంచేత  కించిత్ గాత్ర సౌలభ్యానికి అభ్యంతం ఏర్పడినట్లు తోస్తుంది.
నాయనా... కాస్త పాలు మిరియాలు ఏవైనా...

చిత్తం .. సిద్ధం

భక్తులారా సీతామహాదేవి స్వయంవరానికి
ముల్లోకాల నుంచి విచ్చేసిన వీరాధివీరుల్లో
అందరిని ఆకర్షించిన ఒకే ఒక్క దివ్య సుందర మూర్తి
ఆహ్హా .. అతడెవరయ్యా అంటే

రఘురాముడు రమణీయ వినీల ఘనశ్యాముడు
రమణీయ వినీల ఘనశ్యాముడు
వాడు నెలఱేడు సరిజోడు మొనగాడు

వాని కనులు మగమీల నేలురా
వాని నగవు రతనాలు జాలురా
వాని కనులు మగమీల నేలురా
వాని నగవు రతనాలు జాలురా

వాని జూచి మగవారలైన మైమరచి
మరుల్ కొనెడు మరోమరుడు మనోహరుడు
రఘురాముడు రమణీయ వినీల ఘనశ్యాముడు

సనిదని సగరిగరిగరిరి సగరిరిగరి సగగరిసనిదని
సగగగరిసనిదని రిసనిద రిసనిద నిదపమగరి రఘురాముడు

ఔను ఔను

సనిసా సనిస సగరిరిగరి సరిసనిసా పదనిసా
సనిగరి సనిస సనిరిసనిదని నిదసనిదపమ గా మా దా
నినినినినినిని పస పస పస పస
సపా సపా సపా తద్ధిమ్ తరికిటతక

రఘురాముడు రమణీయ వినీల ఘనశ్యాముడు

ఆ ప్రకారంబున విజయం చేస్తున్న శ్రీరామచంద్రమూర్తిని
అంతఃపుర గవాక్షం నుండి సీతాదేవి ఓరకంట చూచినదై
చెంగటనున్న చెలికత్తెతో

ఎంత సొగసుగాడే ... ఎంత సొగసుగాడే
మనసింతలోనె దోచినాడే ఎంత సొగసుగాడే
మోము కలువఱేడే.. మోము కలువఱేడే
నా నోము ఫలము వీడే శ్యామలాభిరాముని చూడగ
నామది వివశమాయె నేడే ఎంత సొగసు గాడే
ఎంత సొగసుగాడే

ఇక్కడ సీతాదేవి ఇలా పరవశయై యుండగా
అక్కడ స్వయంవర సభామంటపంలో
జనక మహీపతి సభాసదులను జూచి

అనియెనిట్లు ఓ యనఘులార నా యనుగుపుత్రి సీత
వినయాధిక సద్గుణవ్రాత ముఖవిజిత లలిత
జలజాతముక్కంటి వింటి నెక్కిడ దాలిన ఎక్కటి జోదును
నేడుమక్కువ మీరగ వరించి మల్లెల మాలవైచి పెండ్లాడూ...

అని ఈ ప్రకారం జనక మహారాజు ప్రకటించగానే సభలోని వారందరు ఎక్కడివారక్కడ చల్లబడిపోయారట. మహావీరుడైన రావణాసురుడు కూడా "హా ! ఇది నా ఆరాధ్యదైవమగు పరమేశ్వరుని చాపము దీనిని స్పృశించుటయే మహాపాపము" అని అనుకొనిన వాడై వెనుదిరిగి పోయాడట. తదనంతరంబున...

ఇనకుల తిలకుడు నిలకడగల క్రొక్కారు మెరుపువలె నిల్చి
తన గురువగు విశ్వామిత్రుని ఆశీర్వాదము తలదాల్చి
సదమల మదగజగమనము తోడ స్వయంవర వేదిక  చెంత
మదన విరోధి శరాసనమును తన కరమున బూనినయంత

ఫెళ్ళుమనె విల్లు గంటలు ఘల్లుమనే
గుభిల్లుమనె గుండె నృపులకు
ఝల్లుమనియె జానకీ దేహము
ఒక నిమేషమ్ము నందే నయము జయమును భయము విస్మయము గదురా
ఆ... శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి...

భక్తులందరు చాలా నిద్రావస్థలో ఉన్నట్లుగా వుంది
మరొక్కసారి ...
జై .. శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి...
భక్తులారా .. ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి శివధనుర్భంగము కావించినాడు అంతట

భూతలనాధుడు రాముడు ప్రీతుండై పెండ్లియాడె
పృధుగుణమణి సంఘాతన్ భాగ్యోసేతన్ సీతన్
భూతలనాధుడు రాముడు ప్రీతుండై పెండ్లియాడె
పృధుగుణమణి సంఘాతన్ భాగ్యోసేతన్ సీతన్

శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి 


 చిత్రం - వాగ్ధానం (1961)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గీతరచన - శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు
గానం -  ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు
  

14, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

రేగిన ఆశ తీవలు సాగెను ఊగేవులే సుమ డోలికారేగిన ఆశ తీవలు సాగెను  ఊగేవులే సుమ డోలికా
తూగేవులే సుఖ డోలికా చిత్రం - చరణదాసి(1956)
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల
గానం - జిక్కి


13, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

నీ పేరు విన్నా నీ రూపు కన్నా ఉయ్యాలలూగు మదినీ పేరు విన్నా నీ రూపు కన్నా 
ఉయ్యాలలూగు మది .... సై  సై  సైSunte The Naam Hum - Aah (1953)చిత్రం - ప్రేమలేఖలు (1953)
సంగీతం - శంకర్ జై కిషన్ 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - జిక్కి


12, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

గులాబీల తావులీనే కులాసాల జీవితాలగులాబీల తావులీనే కులాసాల జీవితాల  
విలాసాలివే .. వికాసాలివేచిత్రం - చరణదాసి (1956)
సంగీతం - యస్.రాజేశ్వర రావు
గీతరచన - సముద్రాల రాఘవాచార్య
గానం - ఘంటసాల, పి.లీల

11, ఆగస్టు 2018, శనివారం

పందిట్లో పెళ్లవుతున్నది కనువిందవుతున్నదిపందిట్లో పెళ్లవుతున్నది కనువిందవుతున్నది 
నటనమే ఆడెదను… ఓ… నటనమే ఆడెదనుRaja Ki Aayegi Baraat - Aah(1953) చిత్రం - ప్రేమలేఖలు (1953)
సంగీతం - శంకర్ జై కిషన్ 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - జిక్కి

ఆపాత మధురాలు

అంతస్తులు (1965) అంతా మన మంచికే (1972) అందమే ఆనందం... అందాలరాముడు (1973) అక్కాచెల్లెలు (1970) అగ్గి పిడుగు (1964) అగ్గి బరాట (1966) అగ్గిదొర (1967) అగ్గిరాముడు(1954) అడుగు జాడలు (1966) అత్తలు-కోడళ్లు (1972) అదృష్ట జాతకుడు (1971) అదృష్టవంతులు (1969) అనార్కలి (1955) అనురాగం (1963) అన్న - తమ్ముడు(1958) అన్నపూర్ణ (1960) అప్పుచేసి పప్పుకూడు(1959) అబ్బాయిగారు అమ్మాయిగారు (1972) అభిమానం (1960 ) అభిమానవంతులు (1973) అమరశిల్పి జక్కన్న(1964) అమాయకుడు (1968) అమాయకురాలు (1971) అమ్మ పాటలు అమ్మ మాట (1972) అమ్మాయి పెళ్లి (1974) అమ్మాయిల శపథం (1975) అర్థాంగి (1955) అల్లరిపిల్లలు (1978) అల్లూరి సీతారామరాజు (1974) అవేకళ్లు (1967) అసాధ్యుడు (1968) ఆడపడుచు(1967) ఆడబ్రతుకు (1965) ఆత్మ బంధువు (1962) ఆత్మగౌరవం (1966) ఆత్మబలం (1964) ఆత్మీయులు (1969) ఆదర్శ కుటుంబం (1969) ఆనంద నిలయం(1971) ఆరాధన (1962) ఆరాధన (1976) ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1970) ఆలుమగలు (1977 ) ఆస్తిపరులు (1966) ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే (1961) ఇంటిగుట్టు (1958) ఇండియా ఇదా లోకం (1973) ఇద్దరు పెళ్ళాలు(1954) ఇద్దరు మిత్రులు (1961) ఇద్దరు మొనగాళ్ళు (1966) ఇన్ స్పెక్టర్ భార్య (1970) ఇలవేల్పు (1956) ఇల్లరికం (1959) ఇల్లు-ఇల్లాలు (1972) ఈడు - జోడు (1963)ఇదేమి లాహిరి...ఇదేమి గారడి ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968) ఉమా చండి గౌరి శంకరుల కథ (1968) ఉమ్మడి కుటుంబం (1967) ఉయ్యాలా జంపాలా (1960) ఉషా పరిణయం (1961) ఋణానుబంధం (1960) ఎం.ఎల్.ఎ. (1957) ఎదురీత (1977) ఏకవీర (1969) ఒకే కుటుంబం (1970) ఓ సీత కథ (1974) ఓల్డ్ మెలోడీస్ కంచుకోట (1961) కథానాయకుడు (1969) కదలడు వదలడు (1969) కధానాయకురాలు(1971) కనకదుర్గ పూజా మహిమ (1960) కన్నతల్లి(1972) కన్నవారి కలలు (1974) కన్నె మనసులు (1966) కన్నె వయసు (1973) కన్యాశుల్కం(1955) కర్ణ (1964) కలసి ఉంటే కలదు సుఖం (1961) కలిమిలేములు (1962) కలిసిన మనసులు (1968) కళ్యాణ మంటపం (1971) కానిస్టేబుల్ కూతురు (1962) కార్తవరాయుని కథ (1958) కార్తీకమాసం - 2015 కాళహస్తి మహత్యం (1954) కీలుగుఱ్ఱం (1949) కుంకుమరేఖ(1960) కుటుంబగౌరవం (1957) కులగోత్రాలు (1962) కులగౌరవం (1972) కులదైవం (1960) కృష్ణ పాటలు కృష్ణకుమారి కెప్టెన్ కృష్ణ (1979) కొండవీటి సింహం (1981) కొడుకు-కోడలు (1972) కోడలు దిద్దిన కాపురం (1970) ఖైదీ కన్నయ్య(1962) గంగ - మంగ (1973) గండికోట రహస్యం (1969) గాజుల క్రిష్ణయ్య (1975) గాలి మేడలు (1962) గీత (1973) గుండమ్మ కథ (1962) గుడిగంటలు (1965) గుణసుందరి కధ (1949) గురువును మించిన శిష్యుడు (1963) గులేబకావళి కథ (1962) గూడుపుఠాణీ (1972) గూఢచారి 116 (1966) గోపాలుడు భూపాలుడు (1967) గోవుల గోపన్న (1968) ఘంటసాల ఘంటసాల - హిట్ సాంగ్స్ చండీరాణి (1953) చందమామ పాటలు చంద్రహారం(1954) చక్రవాకం (1974) చదువు సంస్కారం (1974) చదువుకున్న అమ్మాయిలు (1963) చరణదాసి (1956) చాణక్య చంద్రగుప్త (1977) చింతామణి (1956) చిక్కడు దొరకడు (1967) చిట్టి చెల్లెల్లు (1970) చిట్టితల్లి (1972) చిన్ననాటి కలలు (1975) చిన్ననాటి స్నేహితులు (1971) చిన్నపిల్లల పాటలు చిరంజీవులు(1956) చిల్లరదేవుళ్ళు (1977) చీకటి వెలుగులు (1975) చెంచులక్ష్మి (1958) చెల్లెలి కాపురం (1971) చైర్మన్ చలమయ్య (1974) జగత్ కిలాడీలు (1969) జగదేకవీరుని కధ (1961) జగ్గయ్య జమిందారు (1966) జమీందారు గారి అమ్మాయి (1975) జమున జయం మనదే (1956) జయభేరి (1959) జయసింహ(1955) జరిగిన కధ (1969) జీవన జ్యోతి (1975) జీవనతరంగాలు (1973) జీవిత చక్రం (1971) జీవిత నౌక (1977) జీవితం (1950) జీవితంలో వసంతం (1977) జేబు దొంగ (1975) జై జవాన్ (1970) జోలపాటలు జ్వాలాదీప రహస్యం (1965) టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క (1969) డబ్బుకు లోకం దాసోహం (1973) డాక్టర్ ఆనంద్ (1966) డాక్టర్ చక్రవర్తి (1964) డాక్టర్ బాబు (1973) తల్లా? పెళ్ళామా? (1970) తల్లిదండ్రులు (1970) తల్లిప్రేమ(1968) తాతా మనవడు (1973) తిక్క శంకరయ్య (1968) తులసి (1974) తులాభారం(1974) తెనాలి రామకృష్ణ (1956) తేనెమనసులు(1965) తోట రాముడు 1975 తోడికోడళ్ళు (1957) తోడూ నీడ (1965). తోబుట్టువులు(1963) దక్షయజ్ఞం (1962) దత్త పుత్రుడు (1972) దసరా బుల్లోడు (1971) దాగుడుమూతలు (1964) దీక్ష (1974) - మెరిసే మేఘ మాలికా దీపావళి (1960) దీపావళి శుభాకాంక్షలు దేవత(1964) దేవదాసు దేవదాసు (1953) దేవదాసు (1974) దేవుడు చేసిన మనుషులు(1973) దేశద్రోహులు (1964) దేశభక్తి గీతాలు దొంగరాముడు (1955) దొరబాబు (1974) దొరికితే దొంగలు (1965) ధనమా? దైవమా?(1973) నమ్మిన బంటు (1960) నర్తనశాల (1963) నవరాత్రి (1966) నా ఇల్లు (1953 ) నాగులచవితి (1956) నాటకాల రాయుడు (1969) నాదీ ఆడజన్మే (1965) నిండు సంసారం (1968) నిండు హృదయాలు (1969) నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణం (1960) నిన్నే పెళ్ళాడతా (1968) నిర్దోషి (1967) నీడలేని ఆడది (1974) నీలి మేఘమాలవో ... నీలాలతారవో నీలిమేఘాలలో ... గాలి కెరటాలలో నేనంటే నేనే (1968) నేను నా దేశం (1974) నేనూ మనిషినే (1971) నేరం నాది కాదు ఆకలిది (1976) పండంటి కాపురం (1972) పండుగలు-శుభాకాంక్షలు పగబట్టిన పడుచు (1971) పరమానందయ్య శిష్యుల కథ (1966) పరువు ప్రతిష్ట (1963) పల్లెటూరు (1952) పవిత్ర బంధం (1971) పసి హృదయాలు (1973) పసిడి మనసులు (1970) పాండవ వనవాసం పాండవ వనవాసం (1965) పాండురంగ మహత్యం (1957) పాడిపంటలు (1976) పాతాళభైరవి (1951) పాల మనసులు (1968) పి. బి. శ్రీనివాస్ పిచ్చి పుల్లయ్య (1953) పిడుగు రాముడు (1966) పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు (1973) పుణ్యవతి (1967) పునర్జన్మ (1963) పూజాఫలం (1964) పూలరంగడు (1967) పెద్దన్నయ్య (1975) పెళ్లి కానుక (1960) పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు (1958) పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు (1959) పెళ్ళి చేసి చూడు (1952) పెళ్ళి రోజు (1968) పెళ్ళి సందడి (1959) ప్రతిఙ్ఞా పాలన (1965) ప్రాణమిత్రులు (1967) ప్రేమ జీవులు (1971) ప్రేమకానుక (1969) ప్రేమనగర్(1971) ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు (1974) ప్రేమలేఖలు (1953) ప్రేమించి చూడు (1965) బంగారు కలలు (1974) బంగారు గాజులు (1968) బంగారు తిమ్మరాజు (1964) బంగారు పంజరం (1969) బంగారు పాప (1954) బంగారు పిచుక ( 1968 ) బంగారు బాబు (1973) బంగారు బొమ్మలు (1977) బండరాముడు (1959) బందిపోటు (1963) బందిపోటు దొంగలు (1968) బడి పంతులు (1972) బలిపీఠం (1975) బాంధవ్యాలు (1968) బాటసారి ( 1961) బాలనాగమ్మ(1959) బాలమిత్రుల కథ (1972) బాలరాజు కధ(1970) బావమరదళ్ళు (1960) బుద్ధిమంతుడు(1969) బుల్లెమ్మ బుల్లోడు (1972) బొబ్బిలి యుద్ధం (1964) బ్రతుకుతెరువు (1953) భక్త కన్నప్ప (1976) భక్త జయదేవ (1961) భక్త తుకారాం (1973) భక్త మార్కండేయ - 1956 భట్టి విక్రమార్క (1961) భలే అమ్మాయిలు (1957) భలే తమ్ముడు (1969) భలే రంగడు (1969) భలే రాముడు (1956) భాగ్య చక్రం (1968) భాగ్యదేవత(1959) భాగ్యరేఖ (1957) భానుమతి hits భార్యా బిడ్డలు (1971) భార్యా భర్తలు (1961) భీష్మ ( 1962) భూ కైలాస్ - (1958) మంగమ్మ శపధం(1965) మంచి కుటుంబం (1967) మంచి మనసుకు మంచి రోజులు(1958) మంచి మనసులు (1962) మంచి మనిషి (1964) మంచి మనుషులు (1974) మంచి మిత్రులు (1969) మంచి-చెడు (1963) మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972) మంచివాడు (1974) మగాడు (1976) మట్టిలో మాణిక్యం (1971) మధురభావాల సుమమాలా మన ఊరి కథ (1976) మనదేశం (1949) మనసు- మాంగల్యం (1970) మనసే మందిరం(1966) మనుషులంతా ఒక్కటే (1976) మనుషులు - మట్టిబొమ్మలు (1974) మనుషులు మమతలు (1965) మనుషులు మారాలి (1969) మనుషుల్లో దేవుడు (1974) మబ్బులో ఏముంది? ... నా మనసులో ఏముంది..? మర్మయోగి(1951) మల్లీశ్వరి ( 1951 ) మహాకవి కాళిదాసు (1960) మహాకవి క్షేత్రయ్య (1976) మహానటి సావిత్రి మహాబలుడు (1969) మహామంత్రి తిమ్మరుసు (1962) మా ఇద్దరి కథ (1977) మా దైవం (1976) మా నాన్న నిర్దోషి (1970) మాంగల్య బలం (1958) మాతృదేవత ( 1969) మాతృమూర్తి (1972) మానవుడు..దానవుడు -1972 మాయదారి మల్లిగాడు (1973) మాయని మమత (1970) మాయలమారి (1951) మాయాబజార్ (1957) మిస్సమ్మ (1955) మీనా (1973) ముందడుగు (1958) ముత్యాల పల్లకి (1976) ముద్దుబిడ్డ (1956) మురళీ కృష్ణ (1964) మురిపించే మువ్వలు (1962) మూగ ప్రేమ (1976) మూగ మనసులు (1963) మూగనోము (1969) మేనకోడలు (1972) మేమూ మనుషులమే (1973) మేలుకొలుపు (1978) మైనరు బాబు (1973) రంగుల మాయాబజార్.. రంగులరాట్నం (1966) రక్షాబంధన్ పాటలు రహస్యం (1967) రాజకోట రహస్యం (1971) రాజమకుటం ( 1961) రాజా రమేష్ (1977) రాజు పేద (1954) రాణీ రత్నప్రభ (1955) రాధా జయలక్ష్మి రాముడు భీముడు (1964) రూపవతి(1951) రేచుక్క (1955) రోజులు మారాయి (1955) లంబాడోళ్ల రామదాసు (1978) లక్ష్మమ్మ (1950) లేతమనసులు 1966 వద్దంటే డబ్బు(1954) వరకట్నం(1969) వసంతసేన (1967) వాగ్ధానం (1961) వాణిశ్రీ వారసత్వం (1964) విచిత్ర దాంపత్యం(1971) విచిత్ర బంధం (1972) విజయనిర్మల వినాయక విజయం వినాయకచవితి (1957) విమల (1960) వీరకంకణం(1957) వీరాభిమన్యు (1965) వెలుగు నీడలు (1961) శభాష్ రాముడు(1959) శభాష్ సూరి (1964) శాంతినివాసం (1960) శారద (1973) శోభన్ బాబు శ్రీ కృష్ణ విజయం (1970) శ్రీ తిరుపతమ్మ కథ (1963) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం శ్రీ వినాయక విజయం(1979) శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) శ్రీ శ్రీ శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966) శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1966) శ్రీదేవి (1970) శ్రీమంతుడు (1971) శ్రీరామనవమి పాటలు శ్రీవారు మావారు (1973) షావుకారు (1950) సంక్రాంతి పాటలు సంగీతలక్ష్మి (1966) సంఘం (1954) సంతానం (1955) సంతోషం (1955) సందేశాత్మక గీతాలు సంపూర్ణ రామాయణం(1971) సంసారం ((1950) సంసారం ((1975) సతీ అనసూయ (1971) సతీ సక్కుబాయి (1965) సత్తెకాలపు సత్తయ్య (1969) సత్య హరిశ్చంద్ర (1965) సప్తస్వరాలు (1969) సాక్షి (1967) సావిత్రి Best Songs సిరి సంపదలు (1962) సీతారామ కల్యాణం (1961) సుఖదుఃఖాలు (1968) సుపుత్రుడు (1971) సుమంగళి (1965) సువర్ణ సుందరి (1957) సెక్రటరీ(1976) స్వప్న సుందరి (1950) A.N.R Actor - రేలంగి ANR - వాణిశ్రీ Director - బాపు Hero - కృష్ణ Hero - కృష్ణ - విజయనిర్మల Hero - శోభన్ బాబు Hero - ANR Hero - NTR Heroine - జయలలిత Heroine - భానుమతి Heroine - విజయనిర్మల NTR - New songs NTR - songs P.సుశీల savitri Side Actors Songs Women's Day - మహిళా గీతాలు

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...