18, ఫిబ్రవరి 2018, ఆదివారం

ఈనాడే బాబు నీ పుట్టినరోజుఈనాడే బాబు నీ పుట్టినరోజు 
ఈ ఇంటికే కొత్త వెలుగు వచ్చినరోజు


చిత్రం - తాతా మనవడు (1973)
సంగీతం - రమేశ్ నాయుడు
గీతరచన -  సి. నారాయణ రెడ్డి 
గానం - పి. సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...