20, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

మరదల మరదలా తమ్ముని పెళ్ళామా ఏమమ్మా వైనమేవమ్మామరదల మరదలా తమ్ముని పెళ్ళామా  
ఏమమ్మా వైనమేవమ్మా చిత్రం - వరకట్నం(1969)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - డా.సి. నారాయణ రెడ్డి
గానం - పి.సుశీల,జిక్కి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...