24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీ చక్ర శుభనివాసాశ్రీ చక్ర శుభనివాసా
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసాచిత్రం - అల్లరిపిల్లలు (1978)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - సి.ఎస్.రావు      
గానం -ఎస్.పి. బాలు , పి.సుశీల, బృందం

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...