6, మే 2018, ఆదివారం

నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నిను చేర దిగివచ్చునో


నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నిను చేర దిగివచ్చునో 
 తిరుమల శిఖరాలు దిగివచ్చునోచిత్రం -రంగులరాట్నం (1966) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - దాశరథి 
గానం - S.P.బాలు, S.జానకి 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...