6, మే 2018, ఆదివారం

నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నిను చేర దిగివచ్చునో


నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నిను చేర దిగివచ్చునో 
 తిరుమల శిఖరాలు దిగివచ్చునోచిత్రం -రంగులరాట్నం (1966) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - దాశరథి 
గానం - S.P.బాలు, S.జానకి 

4, మే 2018, శుక్రవారం

మావా మావా మావా.. పట్టుకుంటే కందిపోవు


మావా మావా మావా మావా మావా మావా
ఏమే ఏమే భామా ఏమే ఏమే భామా
చిత్రం - మంచిమనసులు (1962)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల, జమునారాణి

2, మే 2018, బుధవారం

ఏమంటున్నది ఈ గాలి .. ఎగిరే పైటను అడగాలి


ఏమంటున్నది ఈ గాలి .. ఎగిరే పైటను అడగాలి చిత్రం - మేమూ మనుషులమే (1973) 
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
 గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...