31, జులై 2015, శుక్రవారం

జలకాటలలో గలగల పాటలలోజలకాటలలో గలగల పాటలలో


చిత్రం - జగదేకవీరుని కథ (1961)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - పి. లీల, సుశీల, బృందం

30, జులై 2015, గురువారం

మనోహరముగా మధుర మధురముగా మనసులు కలిసెనులేమనోహరముగా మధుర మధురముగా


చిత్రం - జగదేకవీరుని కథ (1961)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

29, జులై 2015, బుధవారం

మధురాతి మధురం మనప్రేమ మధువుమధురాతి మధురం

        

చిత్రం - జీవిత చక్రం (1971)
సంగీతం - శంకర్-జై కిషన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, శారద

28, జులై 2015, మంగళవారం

కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడుకళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు


చిత్రం - జీవిత చక్రం (1971)
సంగీతం - శంకర్-జై కిషన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, శారద

27, జులై 2015, సోమవారం

జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళజగమే మారినది.. 


చిత్రం - దేశద్రోహులు (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, P. సుశీల

26, జులై 2015, ఆదివారం

ముద్దబంతి పువ్వులో మూగ కళ్ళ ఊసులుముద్దబంతి పువ్వులో


         

చిత్రం - మూగ మనసులు (1963)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

25, జులై 2015, శనివారం

నా పాట నీనోట పలకాల సిలకా..నా పాట నీనోట పలకాల సిలకా..


చిత్రం - మూగ మనసులు (1963)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

24, జులై 2015, శుక్రవారం

నీ చెలిమి నేనే కోరితినీనీ చెలిమి నేనే కోరితినీ


చిత్రం - ఆరాధన (1962)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - నార్ల చిరంజీవి
గానం - P. సుశీల

23, జులై 2015, గురువారం

ఓహో ఓహో పావురమా .. వయ్యారి పావురమాఓహో ఓహో పావురమాచిత్రం - మంచిమనసులు(1962)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
రచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం -  S.జానకి

22, జులై 2015, బుధవారం

శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారుశిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారుచిత్రం - మంచి మనసులు (1962)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

21, జులై 2015, మంగళవారం

పల్లెకు పోదాం పారును చూదాం .. చలో చలోపల్లెకు పోదాం పారును చూదాంచిత్రం - దేవదాసు (1953)
సంగీతం - C.R.సుబ్బరామన్
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల

20, జులై 2015, సోమవారం

ఓ దేవదా .. ఓ పార్వతీఓ దేవదా .. ఓ పార్వతీ


 చిత్రం - దేవదాసు (1953)
సంగీతం - C.R. సుబ్బరామన్ 
గీతరచన - సముద్రాల రాఘవాచార్య 
గానం - ఘంటసాల , K. రాణి

19, జులై 2015, ఆదివారం

నీ కోసమే నే జీవించునది .. ఈ విరహములో ఈ నిరాశలోనీ కోసమే నే జీవించునది 


చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, పి. లీల

18, జులై 2015, శనివారం

నీవేనా నను తలచినది నీవేనా నను పిలచినదినీవేనా నను పిలిచినది

     

చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, పి. లీల

17, జులై 2015, శుక్రవారం

చూపులు కలిసిన శుభవేళా ఎందుకు నీకీ కలవరముచూపులు కలిసిన శుభవేళా..  చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, పి. లీల

16, జులై 2015, గురువారం

ఆహా నా పెళ్ళియంట ఓహో నా పెళ్ళియంట..ఆహ నా పెళ్ళియంటా
      చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - పింగళి
గానం - P.సుశీల

15, జులై 2015, బుధవారం

వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబువివాహ భోజనంబు


చిత్రం - మాయాబజార్ (1957)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - మాధవపెద్ది సత్యం

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...