25, జులై 2013, గురువారం

తెల్లచీర కట్టుకున్నది ఎవరి కోసముతెల్లచీర కట్టుకున్నది

చిత్రం - అంతస్తులు (1965)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

నువ్వంటే నాకెందుకో ఇంత ఇదినువ్వంటే నాకెందుకో

  చిత్రం - అంతస్తులు (1965)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

దులపర బుల్లోడో దుమ్ము దులపర బుల్లోడా ...దులపర బుల్లోడో 

చిత్రం : అంతస్తులు (1965), 
రచన : కొసరాజు
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్, 
గానం : భానుమతి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...