30, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

సుందరేశ్వరా .. ఇందుశేఖరాసుందరేశ్వరా ఇందుశేఖరా


చిత్రం - ఉమా చండి గౌరి శంకరుల కథ (1968)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం - S. జానకి

29, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

ఏమిటో ఈ మాయా .. కలలోని కథవలెనాయేఏమిటో ఈ మాయా


చిత్రం - ఉమా చండి గౌరి శంకరుల కథ (1968)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

28, ఏప్రిల్ 2016, గురువారం

కలగంటివా చెలి కలగంటివా
కలగంటివా చెలి కలగంటివా


చిత్రం - ఉమా చండి గౌరి శంకరుల కథ (1968)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం - ఘంటసాల 

27, ఏప్రిల్ 2016, బుధవారం

ఆహా సఖి ఈ వనమే కనగా మనసాయెఆహా సఖి ఈ వనమే

చిత్రం - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ (1968)
సంగీతం -  పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం - P. సుశీల బృందం

26, ఏప్రిల్ 2016, మంగళవారం

నీ లీలలోనే ఒక హాయిలేనీ లీలలోనే ఒక హాయిలే

చిత్రం - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కథ(1968)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గీతరచన - పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం - ఘంటశాల.P.సుశీల

25, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

మనసివ్వు ... మరి నవ్వుమనసివ్వు ... మరి నవ్వుచిత్రం - నిండు హృదయాలు (1969)
సంగీతం - T.V. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P. సుశీల

24, ఏప్రిల్ 2016, ఆదివారం

లే ప్రియా .. ఓ ప్రియాలే ప్రియా .. ఓ ప్రియా  


చిత్రం - నిండు హృదయాలు (1969)
సంగీతం - T.V. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - పి.సుశీల

23, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

రామా లాలీ మేఘ శ్యామా లాలీరామా లాలీ మేఘ శ్యామా లాలీ


చిత్రం - నిండు హృదయాలు (1969)
సంగీతం - T.V. రాజు 
గీతరచన - సినారె 
గానం - P. సుశీల 

22, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

మల్లె కన్న తెల్లన మా సీత సొగసుమల్లె కన్న తెల్లన..


చిత్రం - ఓ సీత కథ (1974)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

21, ఏప్రిల్ 2016, గురువారం

నీ పేరు తలచినా చాలునీ పేరు తలచినా చాలు

చిత్రం - ఏకవీర (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

20, ఏప్రిల్ 2016, బుధవారం

ఇదేనండి ఇదేనండి భాగ్యనగరం మూడు కోట్ల ఆంధ్రులకు ముఖ్యపట్టణంఇదేనండి ఇదేనండి

చిత్రం - ఎం.ఎల్.ఎ. (1957)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి

19, ఏప్రిల్ 2016, మంగళవారం

చుక్కలతో చెప్పాలని .. ఏమనిచుక్కలతో చెప్పాలని .. ఏమని


చిత్రం - ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

18, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

చాలులే నిదరపో జాబిలి కూనా    చాలులే నిదరపో జాబిలి కూనా


చిత్రం - ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

17, ఏప్రిల్ 2016, ఆదివారం

అడుగడుగున గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉందిఅడుగడుగున గుడి ఉంది


చిత్రం - ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - P.సుశీల

16, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

ఎందుకీ సందెగాలి సందెగాలి తేలి మురళిఎందుకీ సందెగాలి 


చిత్రం - ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - P.సుశీల

15, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

రామ నీలమేఘ శ్యామా కోదండరామారామ నీలమేఘ శ్యామా
చిత్రం - శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం
సంగీతం - K.V. మహదేవన్
గీతరచన -
గానం - కల్యాణం రఘురామయ్య

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...