29, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

చెంగు చెంగునా గంతులు వేయండి
చెంగు చెంగునా చెంగు చెంగునా గంతులు వేయండి 
ఓ జాతివన్నె బుజ్జాయిల్లారాచిత్రం - నమ్మిన బంటు (1960) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
 గీతరచన - కొసరాజు
 గానం - పి.సుశీల

27, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

తెల తెలవారెను లేవండమ్మా చెలియల్లారా రారండమ్మాతెల తెలవారెను లేవండమ్మా 
చెలియల్లారా రారండమ్మాచిత్రం - నమ్మిన బంటు (1960) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - కొసరాజు 
గానం - జిక్కి

25, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

పొగరుమోతు పోట్లగిత్తరాపొగరుమోతు పోట్లగిత్తరా
ఓరయ్య దీని చూపే సింగారమౌనురాచిత్రం - నమ్మిన బంటు (1960)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల


24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీ చక్ర శుభనివాసాశ్రీ చక్ర శుభనివాసా
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసాచిత్రం - అల్లరిపిల్లలు (1978)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - సి.ఎస్.రావు      
గానం -ఎస్.పి. బాలు , పి.సుశీల, బృందం

23, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

తీరెను కోరిక తీయ తీయగాతీరెను కోరిక తీయ తీయగా 
హాయిగ మనసులు తేలిపోవగా

చిత్రం - కుంకుమరేఖ(1960)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం -ఘంటసాల,జిక్కి 

22, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

తిరుమల మందిర సుందరాతిరుమల మందిర సుందరా
సుమధుర కరుణాసాగరా


చిత్రం - మేనకోడలు (1972) 
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన -  దాశరథి 
గానం -  P. సుశీల

21, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పిలిచిన నా రాజు రాడేలనోపిలిచిన నా రాజు రాడేలనో 
వలపే తీరెనేమో మనసే మారెనేమోచిత్రం - కుంకుమరేఖ(1960)
సంగీతం - మాష్టర్ వేణు
గీతరచన -కొసరాజు
గానం - పి. సుశీల

19, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

ఎవరని అడిగే మొనగాడాఓ ఎవరని అడిగే మొనగాడా 
నే ఎవరో కాదు నీ నీడ


 చిత్రం - బండరాముడు (1959)
సంగీతం - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి,కే. ప్రసాదరావు 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం -  కె. జమునారాణి

17, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

పూలను కొనరండి ఓ అమ్మల్లారా మాలలు కొనరండి
పూలను కొనరండి 
ఓ అమ్మల్లారా మాలలు కొనరండి


చిత్రం - బండరాముడు(1959)
సంగీతం - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి,ప్రసాదరావు 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - జిక్కి


15, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

ఒకసారి ఆగుమా .. ఓ చందమామాఒకసారి ఆగుమా .. ఓ చందమామా
మనసార నా మాట ఆలించిపొమ్మా


చిత్రం - బండరాముడు (1959)
సంగీతం - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - పి.సుశీల  


13, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

మదిని హాయి నిండెగా విభుడు చెంతనుండగామదిని హాయి నిండెగా విభుడు చెంతనుండగా
ఓ .. ఓ .. ఓ .. నేడే నాకు పండుగచిత్రం - భాగ్యదేవత(1959)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు 
గీతరచన - కొసరాజు
 గానం -ఘంటసాల,పి. సుశీల 

11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

ఆడువారి మాటలు రాక్ అండ్ రోల్ పాటలుఆడువారి మాటలు రాక్ అండ్ రోల్ పాటలు
ఆడువారి కోపాలు మాపైన పన్నీటి జల్లులు చిత్రం - ఇంటిగుట్టు (1958)
సంగీతం - ఎం.ఎస్.ప్రకాష్
గీతరచన - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి 
గానం -ఎ. ఎమ్. రాజా 

9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

నీ లీలలన్నీ చాలించవోయి..

 

నీ లీలలన్నీ చాలించవోయి
నీకన్న నేను నెరజాణ నోయీ


చిత్రం - ఇంటిగుట్టు (1958)
సంగీతం - ఎం.ఎస్.ప్రకాష్
గీతరచన - మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి
గానం - జిక్కి

7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పెనుచీకటాయె లోకం చెలరేగే నాలో శోకం


పెనుచీకటాయె లోకం చెలరేగే నాలో శోకం
విషమాయె మా ప్రేమ విధియే పగాయెచిత్రం - మాంగల్య బలం (1958)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, పి. సుశీల


5, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

మూగే చీకటి ముసుగులో సాగే బంగరు తారమూగే చీకటి ముసుగులో సాగే బంగరు తారా
 సాగే బంగరు తారా
చిత్రం - కార్తవరాయుని కథ (1958)
సంగీతం - అశ్వద్ధామ 
గీతరచన - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి 
గానం - పి.లీల, పి.బి. శ్రీనివాస్

3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

ఒకసారి చూడవా ఒయ్యారి ఓ మయూరిఒకసారి చూడవా ఒయ్యారి ఓ మయూరి ఒకసారి ఆగవా
తొలిసారి చూడగానే పులకించె  పూలదారిచిత్రం - కార్తవరాయుని కథ (1958)
సంగీతం - అశ్వద్ధామ 
గీతరచన - దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి

గానం - పి.బి.శ్రీనివాస్1, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

దాగుడు మూతలు చాలునురా .. నీ ఆగడమంతా తేలెనురాదాగుడు మూతలు చాలునురా 
నీ ఆగడమంతా తేలెనురా


చిత్రం - భలే అమ్మాయిలు (1957)
సంగీతం -  సాలూరి రాజేశ్వరరావు,ఎస్. హనుమంతరావు
గీతరచన - సదాశివబ్రహ్మం
గానం - ఎం.ఎల్.వసంతకుమారి, పి.లీల


ఆపాత మధురాలు

అంతస్తులు (1965) అంతా మన మంచికే (1972) అందమే ఆనందం... అందాలరాముడు (1973) అక్కాచెల్లెలు (1970) అగ్గి పిడుగు (1964) అగ్గి బరాట (1966) అగ్గిదొర (1967) అగ్గిరాముడు(1954) అడుగు జాడలు (1966) అదృష్టవంతులు (1969) అనార్కలి (1955) అన్న - తమ్ముడు(1958) అన్నపూర్ణ (1960) అప్పుచేసి పప్పుకూడు(1959) అబ్బాయిగారు అమ్మాయిగారు (1972) అభిమానం (1960 ) అభిమానవంతులు (1973) అమరశిల్పి జక్కన్న(1964) అమాయకుడు (1968) అమాయకురాలు (1971) అమ్మ పాటలు అమ్మ మాట (1972) అర్థాంగి (1955) అర్ధాంగి (1955) అల్లరిపిల్లలు (1978) అల్లూరి సీతారామరాజు (1974) అవేకళ్లు (1967) ఆడపడుచు(1967) ఆత్మ బంధువు (1962) ఆత్మగౌరవం (1966) ఆత్మబలం (1964) ఆత్మీయులు (1969) ఆదర్శ కుటుంబం (1969) ఆనంద నిలయం(1971) ఆరాధన (1962) ఆరాధన (1976) ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1970) ఆలుమగలు (1977 ) ఆస్తిపరులు (1966) ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే (1961) ఇంటిగుట్టు (1958) ఇండియా ఇదా లోకం (1973) ఇద్దరు పెళ్ళాలు(1954) ఇద్దరు మిత్రులు (1961) ఇద్దరు మొనగాళ్ళు (1966) ఇన్ స్పెక్టర్ భార్య (1970) ఇలవేల్పు (1956) ఈడు - జోడు (1963)ఇదేమి లాహిరి...ఇదేమి గారడి ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968) ఉమా చండి గౌరి శంకరుల కథ (1968) ఉమ్మడి కుటుంబం (1967) ఉయ్యాలా జంపాలా (1960) ఉషా పరిణయం (1961) ఋణానుబంధం (1960) ఎం.ఎల్.ఎ. (1957) ఎదురీత (1977) ఏకవీర (1969) ఒకే కుటుంబం (1970) ఓ సీత కథ (1974) ఓల్డ్ మెలోడీస్ కంచుకోట (1961) కథానాయకుడు (1969) కదలడు వదలడు (1969) కధానాయకురాలు(1971) కనకదుర్గ పూజా మహిమ (1960) కన్నతల్లి(1972) కన్నవారి కలలు (1974) కన్నె మనసులు (1966) కన్నె వయసు (1973) కన్యాశుల్కం(1955) కర్ణ (1964) కలసి ఉంటే కలదు సుఖం (1961) కలిమిలేములు (1962) కలిసిన మనసులు (1968) కానిస్టేబుల్ కూతురు (1962) కార్తవరాయుని కథ (1958) కార్తీకమాసం - 2015 కాళహస్తి మహత్యం (1954) కీలుగుఱ్ఱం (1949) కుంకుమరేఖ(1960) కుటుంబగౌరవం (1957) కులగోత్రాలు (1962) కులదైవం (1960) కృష్ణ పాటలు కృష్ణకుమారి కెప్టెన్ కృష్ణ (1979) కొండవీటి సింహం (1981) కొడుకు-కోడలు (1972) కోడలు దిద్దిన కాపురం (1970) ఖైదీ కన్నయ్య(1962) గంగ - మంగ (1973) గండికోట రహస్యం (1969) గాజుల క్రిష్ణయ్య (1975) గాలి మేడలు (1962) గీత (1973) గుండమ్మ కథ (1962) గుడిగంటలు (1965) గుణసుందరి కధ (1949) గులేబకావళి కథ (1962) గూడుపుఠాణీ (1972) గూఢచారి 116 (1966) గోపాలుడు భూపాలుడు (1967) గోవుల గోపన్న (1968) ఘంటసాల ఘంటసాల - హిట్ సాంగ్స్ చండీరాణి (1953) చందమామ పాటలు చంద్రహారం(1954) చక్రవాకం (1974) చదువు సంస్కారం (1974) చదువుకున్న అమ్మాయిలు (1963) చరణదాసి (1956) చాణక్య చంద్రగుప్త (1977) చింతామణి (1956) చిక్కడు దొరకడు (1967) చిట్టి చెల్లెల్లు (1970) చిట్టితల్లి (1972) చిన్ననాటి కలలు (1975) చిన్ననాటి స్నేహితులు (1971) చిన్నపిల్లల పాటలు చిరంజీవులు(1956) చిల్లరదేవుళ్ళు (1977) చీకటి వెలుగులు (1975) చెంచులక్ష్మి (1958) చెల్లెలి కాపురం (1971) చైర్మన్ చలమయ్య (1974) జగత్ కిలాడీలు (1969) జగదేకవీరుని కధ (1961) జగ్గయ్య జమిందారు (1966) జమీందారు గారి అమ్మాయి (1975) జమున జయం మనదే (1956) జయభేరి (1959) జయసింహ(1955) జరిగిన కధ (1969) జీవన జ్యోతి (1975) జీవనతరంగాలు (1973) జీవిత చక్రం (1971) జీవిత నౌక (1977) జీవితం (1950) జీవితంలో వసంతం (1977) జేబు దొంగ (1975) జై జవాన్ (1970) జోలపాటలు జ్వాలాదీప రహస్యం (1965) టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క (1969) డబ్బుకు లోకం దాసోహం (1973) డాక్టర్ ఆనంద్ (1966) డాక్టర్ చక్రవర్తి (1964) డాక్టర్ బాబు (1973) తల్లా? పెళ్ళామా? (1970) తల్లిదండ్రులు (1970) తల్లిప్రేమ(1968) తాతా మనవడు (1973) తిక్క శంకరయ్య (1968) తులసి (1974) తులాభారం(1974) తెనాలి రామకృష్ణ (1956) తేనెమనసులు(1965) తోట రాముడు 1975 తోడికోడళ్ళు (1957) తోడూ నీడ (1965). తోబుట్టువులు(1963) దక్షయజ్ఞం (1962) దత్త పుత్రుడు (1972) దసరా బుల్లోడు (1971) దాగుడుమూతలు (1964) దీక్ష (1974) - మెరిసే మేఘ మాలికా దీపావళి (1960) దీపావళి శుభాకాంక్షలు దేవత(1964) దేవదాసు దేవదాసు (1953) దేవదాసు (1974) దేవుడు చేసిన మనుషులు(1973) దేశద్రోహులు (1964) దేశభక్తి గీతాలు దొంగరాముడు (1955) ధనమా? దైవమా?(1973) నమ్మిన బంటు (1960) నర్తనశాల (1963) నవరాత్రి (1966) నా ఇల్లు (1953 ) నాగులచవితి (1956) నాటకాల రాయుడు (1969) నాదీ ఆడజన్మే (1965) నిండు హృదయాలు (1969) నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణం (1960) నిన్నే పెళ్ళాడతా (1968) నిర్దోషి (1967) నీడలేని ఆడది (1974) నీలి మేఘమాలవో ... నీలాలతారవో నీలిమేఘాలలో ... గాలి కెరటాలలో నేనంటే నేనే (1968) నేను నా దేశం (1974) నేనూ మనిషినే (1971) నేరం నాది కాదు ఆకలిది (1976) పండంటి కాపురం (1972) పండుగలు-శుభాకాంక్షలు పగబట్టిన పడుచు (1971) పరమానందయ్య శిష్యుల కథ (1966) పరువు ప్రతిష్ట (1963) పల్లెటూరు (1952) పవిత్ర బంధం (1971) పసి హృదయాలు (1973) పసిడి మనసులు (1970) పాండవ వనవాసం పాండవ వనవాసం (1965) పాండురంగ మహత్యం (1957) పాడిపంటలు (1976) పాతాళభైరవి (1951) పాల మనసులు (1968) పి. బి. శ్రీనివాస్ పిచ్చి పుల్లయ్య (1953) పిడుగు రాముడు (1966) పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు (1973) పుణ్యవతి (1967) పునర్జన్మ (1963) పూజాఫలం (1964) పూలరంగడు (1967) పెద్దన్నయ్య (1975) పెళ్లి కానుక (1960) పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు (1958) పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు (1959) పెళ్ళి చేసి చూడు (1952) పెళ్ళి రోజు (1968) పెళ్ళి సందడి (1959) ప్రాణమిత్రులు (1967) ప్రేమ జీవులు (1971) ప్రేమకానుక (1969) ప్రేమనగర్(1971) ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు (1974) ప్రేమలేఖలు (1953) ప్రేమించి చూడు (1965) బంగారు కలలు (1974) బంగారు గాజులు (1968) బంగారు తిమ్మరాజు (1964) బంగారు పంజరం (1969) బంగారు పాప (1954) బంగారు పిచుక ( 1968 ) బంగారు బాబు (1973) బండరాముడు (1959) బందిపోటు (1963) బందిపోటు దొంగలు (1968) బడి పంతులు (1972) బలిపీఠం (1975) బాంధవ్యాలు (1968) బాటసారి ( 1961) బాలనాగమ్మ(1959) బాలమిత్రుల కథ (1972) బాలరాజు కధ(1970) బావమరదళ్ళు (1960) బుద్ధిమంతుడు(1969) బుల్లెమ్మ బుల్లోడు (1972) బొబ్బిలి యుద్ధం (1964) బ్రతుకుతెరువు (1953) భక్త కన్నప్ప (1976) భక్త జయదేవ (1961) భక్త తుకారాం (1973) భక్త మార్కండేయ - 1956 భట్టి విక్రమార్క (1961) భలే అమ్మాయిలు (1957) భలే తమ్ముడు (1969) భలే రంగడు (1969) భలే రాముడు (1956) భాగ్య చక్రం (1968) భాగ్యదేవత(1959) భాగ్యరేఖ (1957) భానుమతి hits భార్యా బిడ్డలు (1971) భార్యా భర్తలు (1961) భీష్మ ( 1962) భూ కైలాస్ - (1958) మంగమ్మ శపధం(1965) మంచి కుటుంబం (1967) మంచి మనసుకు మంచి రోజులు(1958) మంచి మనసులు (1962) మంచి మనిషి (1964) మంచి మనుషులు (1974) మంచి మిత్రులు (1969) మంచి-చెడు (1963) మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972) మంచివాడు (1974) మగాడు (1976) మట్టిలో మాణిక్యం (1971) మధురభావాల సుమమాలా మన ఊరి కథ (1976) మనదేశం (1949) మనసు- మాంగల్యం (1970) మనసే మందిరం(1966) మనుషులంతా ఒక్కటే (1976) మనుషులు - మట్టిబొమ్మలు (1974) మనుషులు మమతలు (1965) మనుషులు మారాలి (1969) మనుషుల్లో దేవుడు (1974) మబ్బులో ఏముంది? ... నా మనసులో ఏముంది..? మర్మయోగి(1951) మల్లీశ్వరి ( 1951 ) మహాకవి కాళిదాసు (1960) మహాకవి క్షేత్రయ్య (1976) మహానటి సావిత్రి మహాబలుడు (1969) మహామంత్రి తిమ్మరుసు (1962) మా ఇద్దరి కథ (1977) మా దైవం (1976) మా నాన్న నిర్దోషి (1970) మాంగల్య బలం (1958) మాతృదేవత ( 1969) మాతృమూర్తి (1972) మానవుడు..దానవుడు -1972 మాయదారి మల్లిగాడు (1973) మాయని మమత (1970) మాయలమారి (1951) మాయాబజార్ (1957) మిస్సమ్మ (1955) మీనా (1973) ముందడుగు (1958) ముత్యాల పల్లకి (1976) ముద్దుబిడ్డ (1956) మురళీ కృష్ణ (1964) మురిపించే మువ్వలు (1962) మూగ ప్రేమ (1976) మూగ మనసులు (1963) మూగనోము (1969) మేనకోడలు (1972) మేమూ మనుషులమే (1973) మేలుకొలుపు (1978) రంగుల మాయాబజార్.. రంగులరాట్నం (1966) రక్షాబంధన్ పాటలు రహస్యం (1967) రాజకోట రహస్యం (1971) రాజమకుటం ( 1961) రాజా రమేష్ (1977) రాజు పేద (1954) రాణీ రత్నప్రభ (1955) రాధా జయలక్ష్మి రాముడు భీముడు రాముడు భీముడు (1964) రూపవతి(1951) రేచుక్క (1955) రోజులు మారాయి (1955) లంబాడోళ్ల రామదాసు (1978) లక్ష్మమ్మ (1950) లేతమనసులు 1966 వద్దంటే డబ్బు(1954) వరకట్నం(1969) వసంతసేన (1967) వాగ్ధానం (1961) వాణిశ్రీ వారసత్వం (1964) విచిత్ర దాంపత్యం(1971) విచిత్ర బంధం (1972) విజయనిర్మల వినాయక విజయం వినాయకచవితి (1957) విమల (1960) విమల (1960) NTR వీరకంకణం(1957) వీరాభిమన్యు (1965) వెలుగు నీడలు (1961) శభాష్ రాముడు(1959) శాంతినివాసం (1960) శారద (1973) శోభన్ బాబు శ్రీ కృష్ణ విజయం (1970) శ్రీ తిరుపతమ్మ కథ (1963) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం శ్రీ వినాయక విజయం(1979) శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) శ్రీ శ్రీ శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966) శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1966) శ్రీదేవి (1970) శ్రీమంతుడు (1971) శ్రీరామనవమి పాటలు శ్రీవారు మావారు (1973) షావుకారు (1950) సంక్రాంతి పాటలు సంగీతలక్ష్మి (1966) సంఘం (1954) సంతానం (1955) సంతోషం (1955) సందేశాత్మక గీతాలు సంపూర్ణ రామాయణం(1971) సంసారం ((1950) సంసారం ((1975) సతీ అనసూయ (1971) సతీ సక్కుబాయి (1965) సత్తెకాలపు సత్తయ్య (1969) సత్య హరిశ్చంద్ర (1965) సాక్షి (1967) సావిత్రి Best Songs సిరి సంపదలు (1962) సీతారామ కల్యాణం (1961) సుఖదుఃఖాలు (1968) సుమంగళి (1965) సువర్ణ సుందరి (1957) సెక్రటరీ(1976) స్వప్న సుందరి (1950) A.N.R ANR - వాణిశ్రీ Director - బాపు Hero - కృష్ణ Hero - కృష్ణ - విజయనిర్మల Heroine - జయలలిత Heroine - భానుమతి Heroine - విజయనిర్మల NTR - New songs NTR - songs P.సుశీల savitri Women's Day - మహిళా గీతాలు

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...