30, జూన్ 2016, గురువారం

నీ కోసం వెలిసిందీ ప్రేమ మందిరంనీ కోసం వెలిసిందీ

చిత్రం - ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం - K.V. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల , P. సుశీల 

29, జూన్ 2016, బుధవారం

నేను పుట్టాను లోకం మెచ్చిందినేను పుట్టాను లోకం మెచ్చింది


చిత్రం - ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

28, జూన్ 2016, మంగళవారం

ఎవరికోసం .. ఎవరికోసంఎవరికోసం .. ఎవరికోసం


చిత్రం - ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

27, జూన్ 2016, సోమవారం

ఎవరో రావాలి .. నీ హృదయం కదిలించాలిఎవరో రావాలి ..


చిత్రం - ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.సుశీల

26, జూన్ 2016, ఆదివారం

వీణలోనా తీగలోనా .. ఎక్కడున్నది నాదమువీణలోనా తీగలోనా ..


చిత్రం - చక్రవాకం (1974)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.సుశీల

25, జూన్ 2016, శనివారం

హృదయమా .. ఓ బేల హృదయమాహృదయమా .. ఓ బేల హృదయమా
 ఒకేసారిగా  నీకింత సంతోషమాచిత్రం -  బావమరదళ్ళు (1960)
సంగీతం -  పెండ్యాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, P. సుశీల

24, జూన్ 2016, శుక్రవారం

ఆకాశంలో హంసలమై హాయిగ ఎగిరే జంటలమైఆకాశంలో హంసలమై


చిత్రం - గోవుల గోపన్న (1968)
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన -  దాశరధి
గానం - ఘంటసాల ,P. సుశీల 

23, జూన్ 2016, గురువారం

వినరా వినరా నరుడా..వినరా వినరా నరుడా..


చిత్రం - గోవుల గోపన్న (1968)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల

22, జూన్ 2016, బుధవారం

ఒకసారి కలలోకి రావయ్యాఒకసారి కలలోకి రావయ్యా


చిత్రం - గోపాలుడు భూపాలుడు (1967)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి

కోటలోని మొనగాడా .. వేటకు వచ్చావాకోటలోని మొనగాడా  ..
      

చిత్రం - గోపాలుడు భూపాలుడు (1967)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

21, జూన్ 2016, మంగళవారం

పడిలేచే కెరటం చూడుపడిలేచే కెరటం చూడు


చిత్రం - గూఢచారి 116 (1966)
సంగీతం - T. చలపతి రావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - P. సుశీల

20, జూన్ 2016, సోమవారం

ఈ తీయని రేయి తెలవారుటె మానీ .. ఇలా నిలిచి కవ్వించనీ


బ్లాగర్ "Lalitha TS" గారు ఈ పాటని నాకు పరిచయం చేశారు. పాట చాలా బాగుంది. ఈ పాట వీడియో, ఆడియో లింక్స్ నాకు ఎక్కడా దొరకలేదు అందుకే నేనే యూట్యూబ్ లో ఇలా అప్ లోడ్ చేశాను.


ఈ తీయని రేయి తెలవారుటె మానిచిత్రం - చిట్టితల్లి (1972)
సంగీతం - విజయా కృష్ణమూర్తి
గీతరచన - G.K. మూర్తి
గానం - S.P. బాలు,జిక్కి

మనసు తీరా నవ్వులె నవ్వాలిమనసు తీరా నవ్వులే  నవ్వాలి
చిత్రం - గూఢచారి 116 (1966)
సంగీతం - T. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, p.సుశీల

19, జూన్ 2016, ఆదివారం

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ డీరిడిరిడిరి డీరిడీడీరిడిరిడిరి డీరిడీ


చిత్రం - గుఢాచారి 116 (1966)
సంగీతం - T.చలపతిరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల

18, జూన్ 2016, శనివారం

నువ్వునా ముందుంటే .. నిన్నలా చూస్తుంటేనువ్వునా ముందుంటే ..

  
చిత్రం - గూఢచారి 116 (1966)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

17, జూన్ 2016, శుక్రవారం

తనివి తీరలేదే .. నా మనసు నిండలేదేతనివి తీరలేదే  ..

 
చిత్రం - గూడుపుఠాణీ (1972)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

16, జూన్ 2016, గురువారం

కన్నులైనా తెరవని ఓ చిన్ని పాపా స్వాగతంకన్నులైనా తెరవని


చిత్రం - గూడుపుఠాణీ (1972)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.P.బాలు

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...