28, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

అనురాగము విరిసేనా .. ఓ రే రాజాఅనురాగము విరిసేనా ..


చిత్రం - దొంగరాముడు (1955)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - సుశీల

27, ఫిబ్రవరి 2015, శుక్రవారం

నిన్నలేని ఆందమేదో నిదురలేచెనెందుకో
నిన్నలేని అందమేదో నిదురలేచెనెందుకో
నిదుర లేచెనెందుకో


చిత్రం - పూజాఫలం (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

నవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవ కదిలేనవ్వుల నదిలో పువ్వుల పడవచిత్రం - మర్మయోగి(1951)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీత రచన - ఆరుద్ర 
గానం -  - ఘంటసాల,పి లీల

25, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

పువ్వై విరిసిన పున్నమి వేళాపువ్వై విరిసిన పున్నమి వేళా


చిత్రం - శ్రీ తిరుపతమ్మ కథ (1963)
సంగీతం - పామర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

24, ఫిబ్రవరి 2015, మంగళవారం

కలల అలలపై తేలెను మనసు మల్లెపూవై
కలల అలలపై తేలెను
సినిమా - గులేబకావళి కధ (1962)
సంగీతం - జోసెఫ్ కృష్ణమూర్తి 
గీత రచన - సినారె 
గానం - ఘంటసాల,జానకి

23, ఫిబ్రవరి 2015, సోమవారం

ఈనాటి ఈ హాయీ కల కాదోయి నిజమోయీఈనాటి ఈ హాయి కల కాదోయి నిజమోయీసినిమా - జయసింహ(1955)
సంగీతం -  టి.వి.రాజు
గీత రచన - సముద్రాల
గానం - పి. లీల, ఘంటసాల

22, ఫిబ్రవరి 2015, ఆదివారం

చిన్నారి పొన్నారి పువ్వూ
చిన్నారి పొన్నారి పువ్వు


సినిమా - నాదీ ఆడజన్మే (1965)
సంగీతం - ఆర్. సుదర్శన్
గీతరచన - దాశరథి
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

తెల్లవారవచ్చే తెలియక నా స్వామీతెల్లవారవచ్చే తెలియక నా స్వామీ


సినిమా -  చిరంజీవులు(1956)
సంగీతం - ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు
గీత రచన - మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి
గానం - పి. లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...