31, మే 2016, మంగళవారం

నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవద్దునీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం
నువు మరవద్దుచిత్రం - కోడలు దిద్దిన కాపురం (1970)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

30, మే 2016, సోమవారం

ఇదేనన్న మాట ఇది అదేనన్న మాటఇదేనన్న మాట

చిత్రం - కొడుకు - కోడలు (1972)
సంగీతం - K.V. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - S.జానకి,P.సుశీల 

29, మే 2016, ఆదివారం

చేయి చేయి తగిలింది హాయి హాయిగా ఉందిచేయి చేయి తగిలింది

చిత్రం - కొడుకు కోడలు (1972)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

28, మే 2016, శనివారం

నువ్వూ నేనూ ఏకమైనామునువ్వూ నేనూ ఏకమైనాము

చిత్రం - కొడుకు-కోడలు (1972)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

27, మే 2016, శుక్రవారం

ఓ..ఓ..ఓ.. ముద్దులొలికే ముద్దబంతిముద్దులొలికే ముద్దబంతి

చిత్రం - కదలడు వదలడు (1969)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

26, మే 2016, గురువారం

ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో .. హృదయాలరుదౌ లోకంలోఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో  ..


చిత్రం - గుడిగంటలు (1965)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

25, మే 2016, బుధవారం

పూచే పూలలోన వీచే గాలిలోనపూచే పూలలోన

     


చిత్రం - గీత (1973)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - G.K.మూర్తి
గానం - S.P.బాలు

24, మే 2016, మంగళవారం

ఆనందమోహనా ఖగరాజవాహనాఆనందమోహనా .. ఖగరాజవాహనా

చిత్రం - కార్తవరాయుని కథ (1958)
సంగీతం - అశ్వత్థామ
గీతరచన - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి
గానం - P.B.శ్రీనివాస్

23, మే 2016, సోమవారం

పువ్వు వలే విరబూయవలే ..పువ్వు వలే విరబూయవలే ..

చిత్రం - కానిస్టేబుల్ కూతురు (1962)
సంగీతం - R. గోవర్ధన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.B. శ్రీనివాస్, P. సుశీల 

22, మే 2016, ఆదివారం

వెన్నెలకేలా నాపై కోపం సెగలై ఎగసినదీవెన్నెలకేలా నాపై కోపం

చిత్రం - కానిస్టేబుల్ కూతురు (1962)
సంగీతం - R.గోవర్ధన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.B.శ్రీనివాస్

20, మే 2016, శుక్రవారం

గాలిలో .. తేలే పూలడోలలోగాలిలో .. తేలే పూలడోలలో

చిత్రం - కలిమిలేములు (1962)
సంగీతం - అశ్వత్థామ
గీతరచన - మల్లాది
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి

19, మే 2016, గురువారం

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనామేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా

చిత్రం - కలసి ఉంటె కలదు సుఖం (1961)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
రచన - ఆరుద్ర
గానం - P. సుశీల

18, మే 2016, బుధవారం

నీవూ నేనూ వలచితిమీ .. నందనమే ఎదురుగా చూచితిమీనీవూ నేనూ వలచితిమీ ..


చిత్రం - కర్ణ (1964)
సంగీతం - M.S.విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - బాలమురళీకృష్ణ, P.సుశీల

17, మే 2016, మంగళవారం

గాలికి కులమేదీ యేది నేలకు కులమేదీగాలికి కులమేదీచిత్రం - కర్ణ (1964)
సంగీతం - M.S.విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

16, మే 2016, సోమవారం

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో -- S.జానకిఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో 


చిత్రం - కన్నె వయసు (1973)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.జానకి 

15, మే 2016, ఆదివారం

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో -- S.P.బాలుఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో 


చిత్రం - కన్నె వయసు (1973)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - దాశరథి
గానం - S.P.బాలు

14, మే 2016, శనివారం

ఓహో తమరేనా చూడ వచ్చారు .. ఘంటసాలఓహో తమరేనా చూడ వచ్చారు

చిత్రం - కన్నెమనసులు(1966)
సంగీతం - K.V. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...