16, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

తెలియని ఆనందం నాలో కలిగినదీ ఉదయంతెలియని ఆనందం.. 


చిత్రం - మాంగల్య బలం (1958)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - సుశీల

15, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

కన్నులు నీవే కావాలి కలనే నేనై రావాలికన్నులు నీవే కావాలిచిత్రం - సుమంగళి (1965)
సంగీతం - కే.వి.మహాదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

14, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

వలపువలే తియ్యగా వచ్చినావు నిండుగావలపువలే తీయగా.. చిత్రం - సుమంగళి (1965)
సంగీతం - కే.వి.మహాదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

13, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

వాడుక మరచెదవేల నను వేడుక చేసెదవేలవాడుక మరచెదవేలచిత్రం - పెళ్లి కానుక (1960)
సంగీతం - ఏ.ఎం. రాజ
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఏ. ఎం. రాజా, సుశీల

12, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

కన్నులతో పలుకరించు వలపులుకన్నులతో పలుకరించు వలపులు


చిత్రం - పెళ్లి కానుక (1960)
సంగీతం - ఏ.ఎం. రాజ
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఏ. ఎం. రాజా, సుశీల

11, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

తెల్లవారనీకు ఈ రేయినితెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

          

చిత్రం - ఆత్మబలం (1964)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

10, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

పరుగులు తీసే నీ వయసునకూ పగ్గం వేసెను నా మనసూ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకూ

     

చిత్రం - ఆత్మబలం (1964)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

9, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయిగిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి


చిత్రం - ఆత్మబలం (1964)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

8, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటేచిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే

       

చిత్రం - ఆత్మబలం (1964)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

7, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

అన్నయ్య కలలే పండెను చెల్లాయి మనసేనిండెనుఅన్నయ్య కలలే పండెను


చిత్రం - ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

6, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

కళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగేకళ్ళలో పెళ్ళి పందిరి కనపడసాగే

    

చిత్రం - ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

5, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

ఓ... చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
ఓ... చామంతి ఏమిటే ఈ వింత
చిత్రం - ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

4, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

చిలిపినవ్వుల నిను చూడగానే వలపు పొంగేను నాలోనే ..చిలిపినవ్వుల నిను చూడగానే


చిత్రం - ఆత్మీయులు (1969)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - బాలు, సుశీల

3, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

ఏవమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏవమ్మా నిన్నేనమ్మా
      

చిత్రం - తేనె మనసులు (1965)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చే దిగి వచ్చేదివి నుండి భువికి


చిత్రం - తేనె మనసులు (1965)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

అడగక ఇచ్చిన మనసే ముద్దుఅడగక ఇచ్చిన మనసే ముద్దు

 

చిత్రం - దాగుడుమూతలు (1964)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...