30, జూన్ 2015, మంగళవారం

ఈ పాల వెన్నెల్లో నీ జాలి కళ్ళల్లోఈ పాల వెన్నెల్లో.. చిత్రం - లంబాడోళ్ల రామదాసు (1978)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

29, జూన్ 2015, సోమవారం

చందమామ రావే .. జాబిల్లి రావేచందమామ రావే.. 
చిత్రం - బలిపీఠం (1975)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - దాశరథి
గానం - రామకృష్ణ, P.సుశీల

28, జూన్ 2015, ఆదివారం

చందమామ రమ్మంది చూడు ..చందమామ రమ్మంది చూడుచిత్రం - అమాయకుడు (1968)
సంగీతం - బి. శంకర్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

27, జూన్ 2015, శనివారం

ఆ మబ్బు తెరలలోన దాగుంది చందమామ
ఆ మబ్బు తెరలలోన చిత్రం - పరువు ప్రతిష్ట (1963)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

26, జూన్ 2015, శుక్రవారం

హాయిగా మనకింక స్వేచ్ఛగాహాయిగా మనకింక స్వేచ్ఛగా


చిత్రం - పాతాళ భైరవి (1951)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల, లీల

25, జూన్ 2015, గురువారం

ఓ చందమామ .. అందాల భామఓ చందమామ అందాల భామ
 


చిత్రం - జయం మనదే (1956)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల

24, జూన్ 2015, బుధవారం

చల్లని రాజా ఓ చందమామాచల్లనిరాజా ఓ చందమామచిత్రం - ఇలవేల్పు (1956)
సంగీతం - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
గీతరచన - సదాశివబ్రహ్మం
గానం - P.లీల, రఘునాధ్, P. సుశీల

23, జూన్ 2015, మంగళవారం

ఒకటైపోదామా ఊహల వాహినిలోఒకటైపోదామా ఊహల వాహినిలో


చిత్రం - ఆస్థులు-అంతస్థులు (1969 )
సంగీతం - ఎస్.పి.కోదండపాణి
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం -  S.P.బాలు, P.సుశీల

22, జూన్ 2015, సోమవారం

బాపు - పలుకే బంగారమాయెరా .. అందాల రామపలుకే బంగారమాయెరాచిత్రం - అందాలరాముడు (1973)
సంగీతం - కె వి మహదేవన్
 గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - మంగళంపల్లి . బాలమురళీకృష్ణ

21, జూన్ 2015, ఆదివారం

కురిసే వెన్నెల్లో మెరిసే గోదారిలా
కురిసే వెన్నెల్లో..


చిత్రం - అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన  - సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం - వి. రామకృష్ణ,  పి.సుశీల

20, జూన్ 2015, శనివారం

రామా లాలీ మేఘ శ్యామా లాలీరామా లాలీ.. 


చిత్రం - సంపూర్ణరామాయణం (1971)
సంగీతం - కె వి మహదేవన్
గీతరచన - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం - పి సుశీల

19, జూన్ 2015, శుక్రవారం

రామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీరామయ్య తండ్రీ ఓ రామయ్య తండ్రీ
మా నోములన్ని పండినాయి రామయ్య తండ్రి


చిత్రం - సంపూర్ణ రామాయణం(1971)
సంగీతం - కే.వి. మహదేవన్
గీతరచన - కొసరాజు 
గానం - ఘంటశాల

18, జూన్ 2015, గురువారం

మహాబలిపురం మహాబలిపురం మహాబలిపురంమహాబలిపురం మహాబలిపురంచిత్రం - బాలరాజు కధ(1970)
 సంగీతం: కెవి.మహదేవన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - P. సుశీల

17, జూన్ 2015, బుధవారం

తోటలోకి రాకురా .. తుంటరి తుమ్మెదా
తోటలోకి రాకురా 
 తుంటరి తుమ్మెదా గడసరి తుమ్మెదా

     

చిత్రం - బుద్ధిమంతుడు (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - P. సుశీల

16, జూన్ 2015, మంగళవారం

అటు ఎన్నెలా ఇటు ఎన్నెలాఅటు ఎన్నెలా .. ఇటు ఎన్నెలా
ఎటు సూస్తే అటు ఎన్నెలా


 చిత్రం - సాక్షి (1967)
సంగీతం - K.V. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - P. సుశీల

15, జూన్ 2015, సోమవారం

అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా
అమ్మ కడుపు చల్లగా అత్త కడుపు చల్లగా
బతకరా బతకరా పచ్చగా


 

చిత్రం - సాక్షి (1967)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - P. సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...