19, జూన్ 2014, గురువారం

ఇదేమి లాహిరి...ఇదేమి గారడి ఇదేమి లాహిరి...ఇదేమి గారడి చిత్రం: ఈడు - జోడు (1963) 
సంగీతం: పెండ్యాల 
రచయిత: ఆరుద్ర 
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

15, జూన్ 2014, ఆదివారం

మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగామనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగాచిత్రం : మాతృదేవత(1969)
సంగీతం: ఘంటసాల
రచన : దాశరధి
గానం - ఘంటసాల,సుశీల

14, జూన్ 2014, శనివారం

రావోయి చందమామ మా వింత గాధ వినుమారావోయి చందమామ 
మా వింత గాధ వినుమాసినిమా - మిస్సమ్మ (1955) 
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు 
లిరిక్స్ - పింగళి నాగేంద్రరావు 
గానం - ఏ.యం.రాజా, p.లీల

13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

ఏమిటో ఈ మాయా .. ఓ చల్లని రాజా వెన్నెలరాజాఏమిటో ఈ మాయా
ఓ చల్లని రాజా వెన్నెలరాజా 
 సినిమా - మిస్సమ్మ (1955)
సంగీతం - సాలూరు రాజేశ్వరరావు
లిరిక్స్ - పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం - p.లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...