31, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

చెప్పనా కథ చెప్పనాచెప్పనా కథ చెప్పనా
విన్న కథ చెప్పనా  కన్నకథ చెప్పనాచిత్రం - నవరాత్రి (1966)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు 
గీతరచన - దాశరధి 
గానం - పి.సుశీల

29, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

ఒంటరిగా ఉన్నావంటే ఒంటికి మంచిది కాదుఒంటరిగా ఉన్నావంటే ఒంటికి మంచిది కాదు
జంటగ నీ జత ఒకరుంటే  అన్నిటికి మేలన్నారు


  చిత్రం - మనుషులు మమతలు (1965)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - పి. సుశీల 

27, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

కన్ను మూసింది లేదు నిన్ను మరచింది లేదుకన్ను మూసింది లేదు నిన్ను మరచింది లేదు 
నీతోడూ ఓ.... ప్రియతమా


చిత్రం  - మనుషులు మమతలు(1965)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు 
గీతరచన - దాశరధి
గానం - సుశీల


25, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

శీలవతీ నీ గతీ ఈ విధిగా మారెనా
ఓ శీలవతీ నీ గతీ ఈ విధిగా మారెనా
అడుగడుగున గడవరాని ఆపద లెదురాయెనా


చిత్రం - నర్తనశాల (1963)
సంగీతం - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
గీతరచన - సముద్రాల రాఘవాచార్య
గానం - బెంగళూరు లత

23, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

కలకానిది విలువైనది.. కలకానిది విలువైనది 
బ్రతుకు కన్నీటి ధారలలోనే బలి చేయకు చిత్రం - వెలుగు నీడలు (1961) 
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
గీతరచన - శ్రీశ్రీ 
గానం - ఘంటసాల 

21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

చల్లని వెన్నెల సోనలు తెల్లని మల్లెల మాలలు
చల్లని వెన్నెల సోనలు తెల్లని మల్లెల మాలలు 
మా పాపాయి బోసినవ్వులే 
మంచి ముత్యముల వానలు


చిత్రం - వెలుగు నీడలు (1961)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గీతరచన - శ్రీ శ్రీ
గానం - పి.సుశీల, జిక్కి

19, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజుచిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు
చేరి మనం ఆడిపాడే పండుగరోజుచిత్రం - వెలుగు నీడలు (1961)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - పి.సుశీల, జమునారాణి 


17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

త్యాగం ఇదియేనా? హృదయం శిలయేనా?త్యాగం ఇదియేనా? హృదయం శిలయేనా?
ఏలా యీ మోసం?చిత్రం - మంచి మనసులు (1962)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
గీతరచన - శ్రీ శ్రీ 
గానం - పి. సుశీల

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సరియా మాతో సమరాన నిలువగలడాసరియా మాతో సమరాన నిలువగలడా 

చిత్రం -  దీపావళి (1960)

సంగీతం - ఘంటసాల
 గీతరచన - సముద్రాల 
గానం -  ఎ.పి. కోమల


13, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

మధురానగరిలో చల్లనమ్మ బోదు..మధురానగరిలో చల్లనమ్మ బోదు
దారివిడుము కృష్ణా.. కృష్ణాచిత్రం - అభిమానం(1960)
 సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన - సముద్రాల జూనియర్ 
గానం - పి. సుశీల 


11, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఊయల లూగే నా హృదయం తీయని పాట పాడేనేఊయల లూగే నా హృదయం
 తీయని పాట పాడేనేచిత్రం - అభిమానం (1960 )
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల

9, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరోఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరో
నా మానసచోరుడెవరో.. ఎవరో.. అతడెవరోచిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) 
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, పి. సుశీల 

7, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

వసంతశోభే మధురం నవ వసంత శోభే మధురంవసంతశోభే మధురం నవ వసంత శోభే మధురం చిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - సుశీల,జానకి,వైదేహి బృందం


5, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

కలగా కమ్మని కలగా కలగా కమ్మని కలగా 
మన జీవితాలు మనవలెగాచిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) 
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల 
 

4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

కొండలన్ని వెదికేను కోనలన్ని తిరిగేనుకొండలన్ని వెదికేను కోనలన్ని తిరిగేను
చెలియా సఖియా నీ కోసమే

చిత్రం - వసంతసేన (1967)
సంగీతం - ఎస్.రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరధి 
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి 


3, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

కళ్యాణ వైభవమీనాడే చెలి కళ్యాణ వైభవ మీనాడేకళ్యాణ వైభవమీనాడే చెలి కళ్యాణ వైభవ మీనాడే
మన పద్మావతీ శ్రీనివాసుల కల్యాణవైభవ మీనాడే చిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - జిక్కి,పి.లీల

2, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

కోడెకారు చిన్నవాడా వాడిపోని వన్నెకాడాకోడెకారు చిన్నవాడా వాడిపోని వన్నెకాడా
కోటలోనా పాగా వేసావా

చిత్రం - ముందడుగు (1958)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - మాధవపెద్ది సత్యం, S.జానకి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...