17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

త్యాగం ఇదియేనా? హృదయం శిలయేనా?త్యాగం ఇదియేనా? హృదయం శిలయేనా?
ఏలా యీ మోసం?చిత్రం - మంచి మనసులు (1962)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
గీతరచన - శ్రీ శ్రీ 
గానం - పి. సుశీల

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సరియా మాతో సమరాన నిలువగలడాసరియా మాతో సమరాన నిలువగలడా 

చిత్రం -  దీపావళి (1960)

సంగీతం - ఘంటసాల
 గీతరచన - సముద్రాల 
గానం -  ఎ.పి. కోమల


13, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

మధురానగరిలో చల్లనమ్మ బోదు..మధురానగరిలో చల్లనమ్మ బోదు
దారివిడుము కృష్ణా.. కృష్ణాచిత్రం - అభిమానం(1960)
 సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన - సముద్రాల జూనియర్ 
గానం - పి. సుశీల 


11, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఊయల లూగే నా హృదయం తీయని పాట పాడేనేఊయల లూగే నా హృదయం
 తీయని పాట పాడేనేచిత్రం - అభిమానం (1960 )
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల

9, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరోఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరో
నా మానసచోరుడెవరో.. ఎవరో.. అతడెవరోచిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) 
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, పి. సుశీల 

7, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

వసంతశోభే మధురం నవ వసంత శోభే మధురంవసంతశోభే మధురం నవ వసంత శోభే మధురం చిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - సుశీల,జానకి,వైదేహి బృందం


5, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

కలగా కమ్మని కలగా కలగా కమ్మని కలగా 
మన జీవితాలు మనవలెగాచిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960) 
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల 
 

4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

కొండలన్ని వెదికేను కోనలన్ని తిరిగేనుకొండలన్ని వెదికేను కోనలన్ని తిరిగేను
చెలియా సఖియా నీ కోసమే

చిత్రం - వసంతసేన (1967)
సంగీతం - ఎస్.రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరధి 
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి 


3, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

కళ్యాణ వైభవమీనాడే చెలి కళ్యాణ వైభవ మీనాడేకళ్యాణ వైభవమీనాడే చెలి కళ్యాణ వైభవ మీనాడే
మన పద్మావతీ శ్రీనివాసుల కల్యాణవైభవ మీనాడే చిత్రం - శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - జిక్కి,పి.లీల

2, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

కోడెకారు చిన్నవాడా వాడిపోని వన్నెకాడాకోడెకారు చిన్నవాడా వాడిపోని వన్నెకాడా
కోటలోనా పాగా వేసావా

చిత్రం - ముందడుగు (1958)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - మాధవపెద్ది సత్యం, S.జానకి

1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

ఎంత మంచి వాడవురా ఎన్ని నోళ్ళ పొగడుదురాఎంత మంచి వాడవురా ఎన్ని నోళ్ళ పొగడుదురా 
ఎంత మంచి వాడవురా ఎన్ని నోళ్ళ పొగడుదురాచిత్రం - నమ్మిన బంటు (1960) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - కొసరాజు 
గానం - ఘంటసాల, పి.సుశీల 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...