4, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

శశాంక మౌళి శోభితం హర హర హర మహాదేవాశశాంక మౌళి శోభితం


చిత్రం - నాగులచవితి (1956)
సంగీతం - R. గోవర్ధనం & R. సుదర్శనం
గీతరచన - పరశురాం 
గానం - P. సుశీల

3, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

ఓం నమో నమో నటరాజ నమోఓం నమో నమోచిత్రం - నాగులచవితి (1956)
సంగీతం -  R.సుదర్శనం, R.గోవర్ధన్ 
గీతరచన - పరశురాం 
గానం - వసంత కుమారి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...