22, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామదశ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామదచిత్రం - రహస్యం (1967)
సంగీతం - ఘంటసాల 
గానం - P. లీల

21, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

నవరాత్రి శుభరాత్రి నెలరాజు చిగురించి నవరాత్రి శుభరాత్రి


చిత్రం - నవరాత్రి (1966)
సంగీతం - T .చలపతిరావు
గీతరచన - దాశరధి
గానం - P. సుశీల

20, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

శ్రీకరమగు పరిపాలన నీవే జగదీశ్వరిశ్రీకరమగు పరిపాలన


 చిత్రం - మహాకవి కాళిదాసు (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల 
గీతరచన - పింగళి 
గానం - P. లీల

19, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

మాణిక్య వీణా ముఫలాలయంతీంమాణిక్య వీణా ముఫలాలయంతీం


చిత్రం - మహాకవి కాళిదాసు (1960)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు 
గానం - ఘంటసాల 
 

18, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

జగదేక మాతా గౌరీ. కరుణించవేజగదేక మాతా గౌరీ
చిత్రం - సీతారామ కళ్యాణం (1961)
సంగీతం - గాలి పెంచలయ్య
గీతరచన - సముద్రాల సీనియర్
గానం - P. లీల

17, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

జయ మంగళ గౌరీ దేవీజయ మంగళ గౌరీ దేవీ

చిత్రం - శారద (1973)
సంగీతం - చక్రవర్తి 

16, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

శ్రీ గౌరి నా పాపలై నన్ను దీవింప దయచేసెనేశ్రీ గౌరి నా పాపలై


చిత్రం - ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కధ (1968)
సంగీతం - పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గీతరచన -  పింగళి
 గానం - పి. లీల

15, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

తల్లీ తండ్రీ నీవేనమ్మా చల్లని తల్లీ గౌరమ్మా
తల్లీ తండ్రీ నీవేనమ్మా


చిత్రం - భక్త కన్నప్ప (1976)
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు/సత్యం
గీతరచన - వేటూరి
గానం - P.సుశీల 

14, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

జయ జయ మంగళ గౌరీజయ జయ మంగళ గౌరీచిత్రం - సారంగధర (1957)
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన - సముద్రాల జూనియర్ 
గానం - P. లీల 

13, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

శ్రీ పార్వతీ దేవీ చేకోవే శైల కుమారీశ్రీ పార్వతీ దేవీ


 చిత్రం - కాళహస్తీశ్వర మహత్యం (1954)
సంగీతం - R. గోవర్ధనం& R.సుదర్శనం  
గీతరచన - తోలేటి 
గానం - P.సుశీల

6, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

విన్నవించుకోనా చిన్న కోరికవిన్నవించుకోనా చిన్న కోరిక

 

చిత్రం - బంగారు గాజులు (1968)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన -  దాశరథి
గానం - P.సుశీల

5, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

రేపంటి రూపం కంటి పూవింటి తూపుల వంటి
రేపంటి రూపం కంటి


చిత్రం - మంచీ - చెడు (1963)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

2, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

భలే తాత మన బాపూజీభలే తాత మన బాపూజీచిత్రం - దొంగరాముడు (1955)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...