31, జులై 2016, ఆదివారం

మనసైనా చెలీ పిలుపూ వినరావేల ఓ చందమామామనసైనా చెలీ పిలుపూచిత్రం - జయసింహ (1955)
సంగీతం - టి.వి.రాజు 
గీతరచన - సముద్రాల 
గానం - రావు బాలసర్వసతీ దేవి, ఎ.పి.కోమల

30, జులై 2016, శనివారం

మదిలోని మధుర భావం పలికేను మోహన రాగంమదిలోని మధుర భావంచిత్రం - జయసింహ (1955)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
రచన - సముద్రాల
గానం -  ఘంటసాల, బాల సరస్వతి 

29, జులై 2016, శుక్రవారం

మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోనా -- S.P.బాలుమ్రోగింది వీణా  పదే పదే 
చిత్రం - జమీందారు గారి అమ్మాయి (1975)
సంగీతం - జి.కె. వెంకటేశ్
గీతరచన - దాశరధి
గానం - S.P.బాలు

28, జులై 2016, గురువారం

మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోనా -- P.సుశీలమ్రోగింది వీణా..
     
   

చిత్రం - జమీందారు గారి అమ్మాయి (1975)
సంగీతం - జి.కె. వెంకటేశ్
గీతరచన - దాశరధి
గానం - P.సుశీల

27, జులై 2016, బుధవారం

సెలయేటి గలగలా .. చిరుగాలి కిలకిలాసెలయేటి గలగలా .. 


చిత్రం - తులసి (1974)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

26, జులై 2016, మంగళవారం

నీతోటే ఉంటాను ...నీతోటే ఉంటాను..చిత్రం - జమిందారు (1966)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

25, జులై 2016, సోమవారం

ఆ నవ్వుల కోసమే నేను కలలు కన్నానుఆ నవ్వుల కోసమే నేను కలలు కన్నానుచిత్రం - జమిందారు (1966)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

24, జులై 2016, ఆదివారం

పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావుపలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావుచిత్రం - జమిందారు (1966)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

23, జులై 2016, శనివారం

ఎగిరే పావురమా.. దిగులెరుగని పావురమాఎగిరే పావురమాచిత్రం - జగత్ కిలాడీలు (1969)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - P. సుశీల 

22, జులై 2016, శుక్రవారం

వేళ చూస్తే సందె వేళ గాలి వీస్తే పైరగాలివేళ చూస్తే సందె వేళచిత్రం - జగత్ కిలాడీలు (1969)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

21, జులై 2016, గురువారం

నయనాలు కలిసె తొలిసారినయనాలు కలిసె తొలిసారి
చిత్రం - చైర్మన్ చలమయ్య (1974)
సంగీతం - సలీల్ చౌదరి
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

20, జులై 2016, బుధవారం

ఆడవే మయూరీ నటనమాడవే మయూరీఆడవే మయూరీచిత్రం - చెల్లెలి కాపురం (1971)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారే
గానం - S.P.బాలు

19, జులై 2016, మంగళవారం

కనుల ముందు నీవుంటే కవిత పొంగి పారదాకనుల ముందు నీవుంటేచిత్రం - చెల్లెలి కాపురం (1971)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

18, జులై 2016, సోమవారం

మీటి చూడు నీ హృదయాన్ని పలుకుతుంది ఒక రాగంమీటి చూడు నీ హృదయాన్నిచిత్రం - చీకటి వెలుగులు (1975)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

17, జులై 2016, ఆదివారం

చెట్టులెక్కగలవా ఓ నరహరి పుట్టలెక్కగలవా?చెట్టులెక్కగలవా ఓ నరహరి 


చిత్రం - చెంచులక్ష్మి (1958)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, జిక్కి
   

16, జులై 2016, శనివారం

కానగరావా ఓ శ్రీహరి రావాకానగరావా ఓ శ్రీహరి రావాచిత్రం - చెంచులక్ష్మి (1958)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, జిక్కి

15, జులై 2016, శుక్రవారం

పాల కడలి పై శేష తల్పమున పవళించేవా దేవాపాలకడలి పై శేష తల్పమున చిత్రం - చెంచులక్ష్మి (1958)
సంగీతం - S. రాజేశ్వర రావు 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - P. సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...