14, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

పాడవోయి భారతీయుడాపాడవోయి భారతీయుడా
ఆడి పాడవోయి విజయగీతిక
 

తెలుగు జాతి మనది
నిండుగా వెలుగు జాతిమనది
 

ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందునాఅణువు అణువున వెలసిన దేవా
కనువెలుగై మము నడిపించరావా
గాంధి పుట్టిన దేశమా ఇది
నెహ్రు కోరిన సంఘమా ఇది

10, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

జగదేకవీరుని కధ


శివశంకరీ శివానంద లహరి
దివ్య రమణులారా నేటికి కనికరించినారాజలకాటలలో గలగల పాటలలో
 ఏమి హాయిలే హల ఆహా ఏమి హాయిలే హలావరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు  
ఏమైనాడని విచారమా
అయినదేమో అయినది 
 ప్రియ గానమేదే ప్రేయసీ ..
మనోహరముగా మధుర  
మధురముగా మనసులు కలిసెనులే

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...