10, మే 2015, ఆదివారం

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాటఅమ్మ అన్నది.. 


చిత్రం : బుల్లెమ్మ బుల్లోడు (1972)
గీతరచన : దాశరధి 
సంగీతం : సత్యం
గానం : ఎస్.పి.బాలు, బి.వసంత 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...