12, జులై 2012, గురువారం

నీలిమేఘాలలో ... గాలి కెరటాలలో


నీలిమేఘాలలో ... గాలి కెరటాలలో

చిత్రం: బావమరదళ్ళు (1960)
సంగీతం: పెండ్యాల
గీతరచయిత: ఆరుద్ర
 
గానం: ఘంటసాల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...