9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

అనురాగము ఒలికే ఈ రేయిఅనురాగము ఒలికే ఈ రేయిచిత్రం - రాణీ రత్నప్రభ (1955)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన -  ఆరుద్ర
గానం - పి.బి. శ్రీనివాస్ , పి.సుశీల

8, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

మరదల పిల్ల ఎగిరిపడకు గడసరి పిల్ల ఉలికిపడకుమరదల పిల్ల ఎగిరిపడకుచిత్రం - గండికోట రహస్యం (1969)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

7, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

నీవని నేనని తలచితిరానీవని నేనని తలచితిరా


చిత్రం - పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

6, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

సన్నుతి సేయవె మనసాసన్నుతి సేయవె మనసాచిత్రం - పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - చిత్తూరు నాగయ్య

5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి


వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

అందరికీ శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు


జయ కృష్ణా ముకుందా మురారి


చిత్రం - పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

నవ్వెను నాలో జాజిమల్లి పొంగెను నాలో పాలవెల్లీనవ్వెను నాలో జాజిమల్లిచిత్రం - గండికోట రహస్యం (1969)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

నీలాల నింగి మెరిసిపడే నిండు చందురుడా నీలాల నింగి మెరిసిపడేచిత్రం - గండికోట రహస్యం (1969)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

2, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

నెలవంక తొంగి చూసింది

   

 నెలవంక తొంగి చూసింది


చిత్రం - రాజకోట రహస్యం (1971)
సంగీతం - విజయా కృష్ణమూర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

1, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

నను మరువని దొరవని తెలుసు      నను మరువని దొరవని తెలుసు
   


చిత్రం - రాజకోట రహస్యం (1971)
సంగీతం - విజయా కృష్ణమూర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...