1, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

చిట్టి పొట్టి బొమ్మలు చిన్నారి బొమ్మలుచిట్టి పొట్టి బొమ్మలు

చిత్రం - శ్రీమంతుడు (1971)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు
గీత రచన - దాశరధి
గానం -  జిక్కి,పి.సుశీల బృందం

30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

చల్లని వెన్నెలలో నా ఒడిలో నిదురపోచల్లని వెన్నెలలో


చిత్రం - శ్రీమంతుడు (1971)
సంగీతం - టి చలపతిరావు
గీత రచన - సి నారాయణరెడ్డి
గానం - పి సుశీల

29, నవంబర్ 2014, శనివారం

వస్తాడమ్మా నీ దైవమూ.. వస్తుందమ్మా వసంతమూవస్తాడమ్మా నీ దైవమూ ..చిత్రం - మురళీకృష్ణ (1964)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - సినారె
గానం - సుశీల

28, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

కనులు కనులు కలిసెను
కనులు కనులు కలిసెనుచిత్రం - మురళీకృష్ణ (1964)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

27, నవంబర్ 2014, గురువారం

ఊ అను ఊ ఊ అను .. ఔనను ఔనౌనను
ఊ అను ఊ ఊ అను  
చిత్రం  - మురళీ కృష్ణ (1964)
సంగీతం -  మాస్టర్ వేణు
గీత రచన - C. నారాయణ రెడ్డి 
గానం - ఘంటసాల,సుశీల

26, నవంబర్ 2014, బుధవారం

ఎందుకో సిగ్గెందుకో ..
ఎందుకో సిగ్గెందుకో ..
చిత్రం - సిరి సంపదలు (1962)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

25, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

వేణుగానమ్ము వినిపించెనే       
వేణుగానమ్ము వినిపించెనే
   


చిత్రం -  సిరి సంపదలు (1962)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - జిక్కి, సుశీల, జానకి

 

24, నవంబర్ 2014, సోమవారం

రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా


 

రాజశేఖరా నీపై .. మోజు తీరలేదురా
చిత్రం - అనార్కలి (1955)
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, జిక్కి
   

23, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

కాదు సుమా కల కాదు సుమా ..కాదు సుమా కల కాదు సుమాచిత్రం - కీలుగుఱ్ఱం (1949)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీత రచన - తాపీ ధర్మారావు నాయుడు
గానం - ఘంటసాల, వక్కలంక సరళ

22, నవంబర్ 2014, శనివారం

పిలువకురా అలుగకురా...పిలువకురా అలుగకురా... 
సినిమా- సువర్ణ సుందరి (1957)
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - సుశీల

21, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

హాయి హాయిగా ఆమని సాగేహాయి హాయిగా ఆమని సాగే


     

సినిమా- సువర్ణ సుందరి (1957)
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల, జిక్కి
   

20, నవంబర్ 2014, గురువారం

జాబిలితో చెప్పనా ...జాబిలితో చెప్పనా .. 


   సినిమా - వేటగాడు (1979)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - వేటూరి
 గానం - బాలు, సుశీల

19, నవంబర్ 2014, బుధవారం

నీ తొలి చూపులోనే ...నీ తొలిచూపులోనే..........

 సినిమా - జస్టిస్ చౌదరి
సంగీతం - K. చక్రవర్తి
గీత రచన - వేటూరి
గానం -   ఎస్.పి. బాలు, పి. సుశీల

18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

ఈ మధుమాసంలో ఈ దరహాసంలోఈ మధుమాసంలో ఈ దరహాసంలో


సినిమా -  కొండవీటి సింహం (1981)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - వేటూరి
గానం - బాలు, సుశీల

17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

నా మది నిన్ను పిలిచింది గానమై వేణుగానమైనా మది నిన్ను పిలిచింది గానమై

సినిమా -  ఆరాధన (1976)
సంగీతం - ఎస్. హనుమంతరావు
గీతరచాన - సినారె
గానం - మహమ్మద్ రఫీ

16, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములోచల్లని వెన్నెలలో

సినిమా - సంతానం (1955)
సంగీతం -  సుసర్ల. దక్షిణా మూర్తి 
గీతరచన - అనిశెట్టి 
గానం -  ఘంటసాల

15, నవంబర్ 2014, శనివారం

నీలివెన్నెల కాయసాగే చల్లగాలి తగిలి తీగలూగేనీలివెన్నెల కాయసాగే
సినిమా - విమల (1960)
సంగీతం - ఎస్.ఎమ్.సుబ్బయ్య నాయుడు 
గీత రచన - ముద్దు కృష్ణ  
గానం - రాధా జయలక్ష్మి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...