1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

చేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడాచేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడా


     

చిత్రం - పల్లెటూరు (1952)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - వేములపల్లి శ్రీకృష్ణ
గానం - ఘంటసాల, బృందం

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...