23, మే 2014, శుక్రవారం

పాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధా గీతికాపాడవేల రాధికా చిత్రం - ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం - s.రాజేశ్వర రావు 
రచయిత - శ్రీ శ్రీ 
గానం - ఘంటసాల,సుశీల 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...