1, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

చిట్టి పొట్టి బొమ్మలు చిన్నారి బొమ్మలుచిట్టి పొట్టి బొమ్మలు

చిత్రం - శ్రీమంతుడు (1971)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు
గీత రచన - దాశరధి
గానం -  జిక్కి,పి.సుశీల బృందం

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...