30, మే 2017, మంగళవారం

జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమాజోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమా
హాయి హాయిగా తియ్య తియ్యగా 


చిత్రం - భార్యా భర్తలు (1961) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - శ్రీశ్రీ 
గానం - ఘంటసాల

28, మే 2017, ఆదివారం

హైలో హైలేసా హంసకదా నా పడవహైలో హైలేసా  హంసకదా నా పడవ 
ఉయ్యాలలూగినదీ ఊగీసలాడినదీ


చిత్రం -  భీష్మ (1962) 
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు 
గీతరచన - ఆరుద్ర 
గానం - జమునారాణి

26, మే 2017, శుక్రవారం

రాముని అవతారం రవికులసోముని అవతారంరాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం


చిత్రం - భూకైలాస్ (1958) 
సంగీతం - ఆర్. సుదర్శన్, ఆర్. గోవర్ధన్ 
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్) 
గానం - ఘంటసాల


24, మే 2017, బుధవారం

మున్నీట పవళించు నాగ శయనామున్నీట పవళించు నాగ శయనా  
చిన్నారి దేవేరి సేవలు సేయ


 చిత్రం - భూకైలాస్ (1958) 
సంగీతం -  ఆర్. సుదర్శన్, ఆర్. గోవర్ధన్ 
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్) 
గానం -  ఎం.ఎల్. వసంతకుమారి


22, మే 2017, సోమవారం

సుందరాంగా అందుకోరా సౌందర్య మాధుర్య మందారముసుందరాంగా  అందుకోరా 
సౌందర్య మాధుర్య మందారము 


 చిత్రం: భూకైలాస్ (1958) 
సంగీతం: ఆర్. సుదర్శన్ 
గీతరచయిత: సముద్రాల (సీనియర్) 
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల, సుశీల


20, మే 2017, శనివారం

ఏమిటో ఇది ఏమిటో .. పలకలేని మౌనగీతిఏమిటో ఇది ఏమిటో 
పలకలేని మౌనగీతి తెలియరాని అనుభూతి చిత్రం - భలే రంగడు (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, p .సుశీల

18, మే 2017, గురువారం

ఎంతవారుగాని వేధాంతులైన గానిఎంతవారుగాని వేదాంతులైన గాని
వాలు చూపు సోకగానే తేలిపోదురోయ్ 


చిత్రం - భలే తమ్ముడు (1969) 
సంగీతం -  టి.వి. రాజు 
గీతరచన - సినారె 
గానం - మొహమ్మద్ రఫి


16, మే 2017, మంగళవారం

నేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడేనేడే ఈనాడే కరుణించె నన్ను చెలికాడే


చిత్రం - భలే తమ్ముడు (1969) 
సంగీతం - టి.వి. రాజు 
గీతరచన - సినారె 
గానం - మొహమ్మద్ రఫి, పి.సుశీల


14, మే 2017, ఆదివారం

గోపాల బాల నిన్నే కోరి నీ సన్నిధి చేరిగోపాల బాల నిన్నే కోరి నీ సన్నిధి చేరి 
నీ చుట్టే  తిరుగుతూ ఉంటాను 


చిత్రం - భలే తమ్ముడు (1969) 
సంగీతం - టి.వి. రాజు 
గీతరచన - సినారె 
గానం - మొహమ్మద్ రఫి, పి.సుశీల

12, మే 2017, శుక్రవారం

ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే సరి హద్దులు లేనే లేవాయే..ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయే 
సరి హద్దులు లేనే లేవాయే 


చిత్రం: భలే తమ్ముడు (1969) 
సంగీతం: టి.వి. రాజు 
గీతరచయిత: సినారె 
నేపధ్య గానం: మొహమ్మద్ రఫి, సుశీల

10, మే 2017, బుధవారం

భలే భలే అందాలు సృష్టించావుభలే భలే అందాలు సృష్టించావు 
ఇలా మురిపించావుచిత్రం - భక్త తుకారాం (1973) 
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు 
గీతరచన - వేటూరి 
గానం - ఘంటసాల

8, మే 2017, సోమవారం

ఘనాఘన సుందరా కరుణా రసమందిరాఘనాఘన సుందరా కరుణా రసమందిరా చిత్రం - భక్త తుకారాం (1973) 
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు 
గీతరచన - దేవులపల్లి 
గానం - ఘంటసాల

6, మే 2017, శనివారం

ప్రియే చారుశీలే .. ప్రియే చారుశీలేప్రియే చారుశీలే  .. ప్రియే చారుశీలే 
వదసి యది కించిదపి దంత రుచి కౌముది 
చిత్రం - భక్త జయదేవ (1961)

సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - జయదేవ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

4, మే 2017, గురువారం

ధీరసమీరే యమునాతీరే వసతివనే వనమాలీధీరసమీరే యమునాతీరే 
వసతివనే వనమాలీ చిత్రం - భక్త జయదేవ (1961)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - జయదేవ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

1, మే 2017, సోమవారం

అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవిత మకరందంఅందమే ఆనందం 
ఆనందమే జీవిత మకరందం  చిత్రం - బ్రతుకుతెరువు (1953) 
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్) 
గానం - పి. లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...