3, మార్చి 2016, గురువారం

మంచిని మరచీ .. వంచన నేర్చీమంచిని మరచీ ..


చిత్రం - ఒకే కుటుంబం (1970)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దాశరథి
గానం - ఘంటసాల

2, మార్చి 2016, బుధవారం

ఒక్క క్షణం .. ఒక్క క్షణంఒక్క క్షణం .. ఒక్క క్షణం

చిత్రం - కలిసిన మనసులు (1968)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

1, మార్చి 2016, మంగళవారం

దేవా దీనభాంధవాదేవా దీనభాంధవా అసహాయరాలరా కావరా

చిత్రం - పాండవ వనవాసం (1965)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - సముద్రాల (జూనియర్)
గానం - పి. లీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...