20, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

చిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులూచిరు చిరు చిరు చిరు నవ్వులూచిత్రం - ఇద్దరు మొనగాళ్ళు (1966)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

19, ఫిబ్రవరి 2016, శుక్రవారం

ఓ కోయిలా ..ఆ..ఆ..ఓ కోయిలా ..ఆ..ఆ..
 రమ్మన్న రామచిలుక
బొమ్మలాగ ఉలకదు పలకదు


చిత్రం - ఇదా లోకం (1973)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

18, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

ఒకే రాగం ఒకే తాళం ఒకే గీతం పాడెనమ్మాఒకే రాగం ఒకే తాళం చిత్రం - ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే (1961)
సంగీతం - M.S.విశ్వనాధన్ , రామ్మూర్తి
గీతరచన - ఆత్రేయ
గానం - P. సుశీల  

17, ఫిబ్రవరి 2016, బుధవారం

వినుము చెలి తెలిపెదనే పరమ రహస్యం       వినుము చెలి తెలిపెదనే
 


చిత్రం - ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే (1961)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
గీతరచన - శ్రీ శ్రీ 
గానం - P.సుశీల

16, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

చిగురేసే మొగ్గేసే సొగసంత పుతపూసేచిగురేసే మొగ్గేసే

చిత్రం - ఆలుమగలు (1977 )
సంగీతం - టి.చలపతిరావు
గీతరచన - వేటూరి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

15, ఫిబ్రవరి 2016, సోమవారం

ఒక్కరిద్దరుగ మారేది ఇద్దరు ఒకటవ్వాలనిఒక్కరిద్దరుగ మారేది

చిత్రం - ఆలుమగలు (1977)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు
గీతరచన - వేటూరి
గానం - రామకృష్ణ ,P.సుశీల 

14, ఫిబ్రవరి 2016, ఆదివారం

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో ఎంత తీవ్ర వీక్షణమో..ఎంత ఘాటు ప్రేమయో


చిత్రం - పాతాళ భైరవి (1951)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల,P.లీల

13, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

నీలో నేనై నాలో నీవై తీయని కలలే కందామునీలో నేనై నాలో నీవై

 చిత్రం - ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1970)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

12, ఫిబ్రవరి 2016, శుక్రవారం

నేడే తెలిసింది ఈనాడే తెలిసిందినేడే తెలిసింది ఈనాడే తెలిసింది


చిత్రం - ఆరాధన (1976)
సంగీతం - S.హనుమంతరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - మహమ్మద్ రఫీ, S.జానకి

11, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

పది మందిలో పాట పాడినాపది మందిలో పాట పాడినా

చిత్రం - ఆనంద నిలయం(1971)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల

10, ఫిబ్రవరి 2016, బుధవారం

బిడియమేలా ఓ చెలి పిలిచె నిన్నే కౌగిలిబిడియమేలా ఓ చెలి


చిత్రం - ఆదర్శ కుటుంబం (1969)
సంగీతం - S.రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

9, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

పరువము పొంగే వేళలో పరదాలవెందుకోపరువము పొంగే వేళలో

చిత్రం - ఆత్మ గౌరవం(1966)
సంగీతం - S.రాజేశ్వరరావ్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల,P.సుశీల

8, ఫిబ్రవరి 2016, సోమవారం

వలపులు విరిసిన పూవ్వులె కురిపించె తేనియలేవలపులు విరిసిన పూవ్వులె


చిత్రం - ఆత్మగౌరవం (1966)
సంగీతం - S.రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

7, ఫిబ్రవరి 2016, ఆదివారం

రానని రాలేనని ఊరకె అంటావురానని రాలేనని ఊరకె అంటావు


చిత్రం - ఆత్మగౌరవం (1966)
సంగీతం - S.రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

6, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకో నీ మనసంతా హాయి నింపుకోప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకో


చిత్రం - ఆత్మగౌరవం (1966)
సంగీతం - S.రాజేశ్వరరావు
గానం - ఘంటసాల

5, ఫిబ్రవరి 2016, శుక్రవారం

మది తుళ్ళి తుళ్ళి తుళ్ళి ఎగిరింది
మది తుళ్ళి తుళ్ళి తుళ్ళి ఎగిరింది


 
చిత్రం - ఆడపడుచు (1967)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

4, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

ఎప్పుడూ మీ పాఠాలంటె ఎలాగండి సార్ఎప్పుడూ మీ పాఠాలంటె


చిత్రం - అమ్మ మాట (1972)
సంగీతం - రమేశ్ నాయుడు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...