30, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

వినవే బాలా నా ప్రేమగోలవినవే బాలా నా ప్రేమగోల 


చిత్రం - పాతాళ భైరవి (1951)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - రేలంగి

29, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

ఆలపించనా అనురాగముతో..ఆలపించనా అనురాగముతో
ఆనందామృతమావరించగా 


చిత్రం - పిచ్చి పుల్లయ్య (1953)
సంగీతం -  టి.వి.రాజు
గీతరచన - అనిశెట్టి 
గానం - ఘంటసాల

28, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

తరం తరం నిరంతరం ఈ అందంతరం తరం నిరంతరం ఈ అందం 

చిత్రం - పాండురంగ మహత్యం (1957)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - ఘంటసాల

27, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

ఓ మనసులోని మనసా ఏమిటే నీ రభసఓ మనసులోని మనసా 
ఏమిటే నీ రభస చిత్రం - పెళ్ళి చేసి చూడు (1952)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల

26, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

ఎవరో ఎవరో ఈ నవనాటక సూత్రధారులుఎవరో ఎవరో 
ఈ నవనాటక సూత్రధారులు చిత్రం - పెళ్ళి చేసి చూడు (1952)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల, పి. లీల

25, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

పెళ్ళి చేసుకొని ఇల్లు చూసుకొని చల్లగ కాలం గడపాలోయ్పెళ్ళి చేసుకొని ఇల్లు చూసుకొని 
చల్లగ కాలం గడపాలోయ్ 
చిత్రం - పెళ్ళి చేసి చూడు (1952)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల

24, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

ఏడుకొండలవాడ వెంకటారమణాఏడుకొండలవాడ వెంకటారమణా 
సద్దు చేయక నీవు నిదురపోవయ్యా


చిత్రం - పెళ్ళి చేసి చూడు (1952)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - పి. లీల

15, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

వ్రేపల్లె వేచెను వేణువు వేచెనువ్రేపల్లె వేచెను వేణువు వేచెను
వనమెల్ల వేచేనురా..ఆ..ఆ..ఆ

 

చిత్రం - శారద (1973)
సంగీతం  - చక్రవర్తి
గీతరచన -   సి నా రె
గానం - P. సుశీల

14, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

పరమ గురుడు చెప్పినవాడు పెద్దమనిషి కాడురాపరమ గురుడు చెప్పినవాడు
పెద్దమనిషి కాడురా
చిత్రం - పరమానందయ్య శిష్యుల కధ(1966)
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన - 
గానం - జె.వి.రాఘవులు, కె.అప్పారావు, 
పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...