25, జులై 2013, గురువారం

తెల్లచీర కట్టుకున్నది ఎవరి కోసముతెల్లచీర కట్టుకున్నది

చిత్రం - అంతస్తులు (1965)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

నువ్వంటే నాకెందుకో ఇంత ఇదినువ్వంటే నాకెందుకో

  చిత్రం - అంతస్తులు (1965)
సంగీతం - K.V.మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...