31, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

పిలిచిన పలుకవు ఓ జవరాలాపిలిచిన పలుకవు ఓ జవరాలాచిత్రం - పిడుగు రాముడు (1966)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

30, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

మనసే వెన్నెలగా మారెను లోలోనమనసే వెన్నెలగాచిత్రం - పిడుగు రాముడు (1966)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

29, ఆగస్టు 2015, శనివారం

అన్నా నీ అనురాగం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంఅన్నా నీ అనురాగంచిత్రం  - ఆడపడుచు(1967)
సంగీతం - టి.చలపతి రావు
గీతరచన - సాలూరి
గానం - పి.సుశీల

అన్నయ్య సన్నిధి అదే నాకు పెన్నిధిఅన్నయ్య సన్నిధిచిత్రం - బంగారు గాజులు (1968)
సంగీతం - టి.చలపతిరావు
గీతరచన - డా.సి.నారాయణరెడ్డి
గానం - పి.సుశీల

28, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం
వరములనోసగే దేవత నీవేలక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం
శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం
దాసీ భూత సమస్త దేవ వనితాం
లోకైక దీపాంకురాం

శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుంటుంబినీం
సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం27, ఆగస్టు 2015, గురువారం

నిన్న కనిపించింది నన్ను మురిపించిందినిన్న కనిపించిందిచిత్రం - రాణీ రత్నప్రభ (1955)
సంగీతం -  ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన -  కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల

26, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

ఒక పూలబాణం తగిలింది మదిలోఒక పూలబాణం తగిలిందిచిత్రం - ఆత్మగౌరవం (1966)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

25, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

ఓ..బంగారు గూటిలోని చిలకఓ..బంగారు గూటిలోని చిలకచిత్రం - తల్లా? పెళ్ళామా? (1970)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P. సుశీల

24, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

ప్రేయసీ మనోహరి వరించి చేరవేప్రేయసీ మనోహరిచిత్రం - వారసత్వం (1964)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల , P. సుశీల

23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామికోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి


చిత్రం - గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం -  ఘంటసాల
గీతరచన - పింగళి
గానం - ఘంటసాల

22, ఆగస్టు 2015, శనివారం

అలిగిన వేళనె చూడాలి .. గోకులకృష్ణుని అందాలుఅలిగిన వేళనె చూడాలి ..చిత్రం - గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన -  పింగళి
గానం - P.సుశీల

21, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము నందనవనము యేలనో
ప్రేమయాత్రలకు బృందావనముచిత్రం - గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన -  పింగళి
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

20, ఆగస్టు 2015, గురువారం

మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడుమొరటోడు నా మొగుడుచిత్రం - సెక్రెటరి (1976)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - రామకృష్ణ, సుశీల

19, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

వయసే ఒక పూలతోట వలపే ఒక పూలబాటవయసే ఒక పూలతోట


చిత్రం - విచిత్ర బంధం (1972)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దాశరథి
గానం - సుశీల, రామకృష్ణ

18, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

నేలమీది జాబిలీ నింగిలోని సిరిమల్లినేలమీది జాబిలీ

        

చిత్రం - రాజా రమేష్ (1977)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

17, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావాచేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా


చిత్రం - దసరా బుల్లోడు (1971)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

16, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

చెంగావి రంగుచీర కట్టుకున్న చిన్నదిచెంగావి రంగుచీర


చిత్రం - బంగారు బాబు (1973)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...