15, జులై 2017, శనివారం

మరువలేనురా నిన్ను నేను మరువలేనురామరువలేనురా నిన్ను నేను మరువలేనురా 
ఓ... పంచదార వంటి పోలీసెంకటసామి

 చిత్రం -  మనదేశం (1949)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన -  సముద్రాల (సీనియర్)
గానం - 

13, జులై 2017, గురువారం

మావ కూతురా నీతో మాటున్నదీమావ కూతురా నీతో మాటున్నదీ
 పడుచు గుండె నీ పొందే కోరుతున్నది


 చిత్రం - మన ఊరి కథ (1976) 
సంగీతం - జె.వి. రాఘవులు 
గీతరచన - మైలవరపు గోపి 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

11, జులై 2017, మంగళవారం

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంత కావాలి పూలబాట


చిత్రం - మట్టిలో మాణిక్యం (1971) 
సంగీతం -  సత్యం 
గీతరచన -  ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - పి.సుశీల

9, జులై 2017, ఆదివారం

నా మాటే నీ మాటై చదవాలీనా మాటే నీ మాటై చదవాలీ
 నేనంటే నువ్వంటూ రాయాలీ


చిత్రం - మట్టిలో మాణిక్యం (1971) 
సంగీతం -  సత్యం 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

7, జులై 2017, శుక్రవారం

కోరుకున్నాను నిన్నే చేరుకున్నానుకోరుకున్నాను నిన్నే చేరుకున్నాను
 నువ్వు ఊ అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను


చిత్రం - మగాడు (1976) 
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - సినారె 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

5, జులై 2017, బుధవారం

తోడు నీడ ఎవరులేని ఒంటరీ ..తోడు నీడ ఎవరులేని ఒంటరీ 
వాడు లోకమనే పాఠశాల చదువరీ


 చిత్రం - మంచి-చెడు (1963) 
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి 
గీతరచన - ఆత్రేయ 
గానం - P.సుశీల

3, జులై 2017, సోమవారం

పుడమి పుట్టెను నాకోసం పూలు పూచెను నాకోసంపుడమి పుట్టెను నాకోసం పూలు పూచెను నాకోసం 
కడలిపొంగెను నాకోసం తల్లి ఒడినే పరచెను నాకోసం 

చిత్రం - మంచి-చెడు (1963)
సంగీతం - ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
గీతరచన - ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

1, జులై 2017, శనివారం

ఆకలుండదు దాహముండదు నిన్ను చూస్తుంటే
ఆకలుండదు దాహముండదు 
నిన్ను చూస్తుంటే 


 చిత్రం - మంచివాడు (1974) 
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్ 
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...