21, నవంబర్ 2011, సోమవారం

నీ మనసు నా మనసు ఏకమైనీ మనసు నా మనసు ఏకమై


చిత్రం - ఇదా లోకం (1973)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - రామకృష్ణ, సుశీల

20, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

మనసు గతి ఇంతే మనిషి బ్రతుకింతేమనసు గతి ఇంతే


చిత్రం - ప్రేమనగర్ (1971)
సంగీతం - K.V..మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

2, నవంబర్ 2011, బుధవారం

సుఖదుఃఖాలు


మేడంటే మేడా కాదు గూడంటే గూడు కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు మాది
పొదరిల్లు మాదిఇది మల్లెల వేళయనీ ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి
ఒక కోయిలా ముందే కూసింది

విందులు
చేసింది..

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...