16, డిసెంబర్ 2012, ఆదివారం

గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా...


 గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా

చిత్రం: దాగుడుమూతలు (1964)
సంగీతం: కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత: దాశరథి
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల


గోరంకకెందుకో కొండంత అలక
గోరంకకెందుకో కొండంత అలక

చిత్రం: దాగుడుమూతలు (1964)
సంగీతం: కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత: దాశరథి
నేపధ్య గానం: సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...