31, జనవరి 2016, ఆదివారం

నవ్వులు రువ్వే పువ్వమ్మానవ్వులు రువ్వే పువ్వమ్మా


చిత్రం - గాజుల క్రిష్ణయ్య (1975)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన -  ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - S.P. బాలు

30, జనవరి 2016, శనివారం

వస్తాడు నారాజు ఈరోజువస్తాడు నారాజు ఈరోజు

చిత్రం - అల్లూరి సీతారామరాజు (1974)
సంగీతం - ఆదినారాయణరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

29, జనవరి 2016, శుక్రవారం

తొలి చూపు దూసిందీ హృదయాన్నితొలి చూపు దూసిందీ హృదయాన్ని


చిత్రం - అబ్బాయిగారు అమ్మాయిగారు (1972)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

28, జనవరి 2016, గురువారం

మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలోమొక్కజొన్న తోటలో 

చిత్రం - అదృష్టవంతులు (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - కొనకళ్ల వెంకరత్నం
గానం - P.సుశీల

27, జనవరి 2016, బుధవారం

కోడి కూసే జాము దాకా తోడురారా చందురూడాకోడి కూసే జాము దాకా


చిత్రం - అదృష్టవంతులు (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల
   

26, జనవరి 2016, మంగళవారం

అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్యా అన్యాయం చేశావేమయ్యా 
అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్యా


చిత్రం - అదృష్టవంతులు (1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

25, జనవరి 2016, సోమవారం

తూలీ సోలెను తూరుపు గాలితూలీ సోలెను తూరుపు గాలి

      
చిత్రం - అడుగు జాడలు (1966)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, వసంత

24, జనవరి 2016, ఆదివారం

మల్లెలు కురిసిన చల్లని వేళలోమల్లెలు కురిసిన చల్లని వేళలో


చిత్రం - అడుగు జాడలు (1966)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
గీతరచన -
గానం - ఘంటసాల, S.జానకి

23, జనవరి 2016, శనివారం

ఎందున్నావో ఓ చెలి అందుకో నా కౌగిలిఎందున్నావో ఓ చెలి


చిత్రం - అగ్గిదొర (1967)
సంగీతం - విజయ కృష్ణమూర్తీ
గీతరచన -G.కృష్ణమూర్తి 
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

22, జనవరి 2016, శుక్రవారం

పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదాపాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా

 

చిత్రం - అక్కాచెల్లెలు (1970)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.సుశీల

21, జనవరి 2016, గురువారం

శ్రీమతి ఏమన్నా శ్రీవారు తందాన తానశ్రీమతి ఏమన్నా.. 


చిత్రం - అక్కాచెల్లెలు (1970)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

20, జనవరి 2016, బుధవారం

చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వానచిటాపటా చినుకులతో


చిత్రం - అక్కాచెల్లెలు (1970)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

19, జనవరి 2016, మంగళవారం

మావూళ్లో ఒక పడుచుంది దెయ్యమంటే భయమన్నదిమావూళ్లో ఒక పడుచుంది


చిత్రం - అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం - వేదా
గీతరచన - కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల, పిఠాపురం

18, జనవరి 2016, సోమవారం

ముద్దులొలుకు చిన్నది మురిసిపోవుచున్నదిముద్దులొలుకు చిన్నదిచిత్రం- అవేకళ్లు (1967)
సంగీతం - వేదా
గీతరచన - దాశరథి, కొసరాజు
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

17, జనవరి 2016, ఆదివారం

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని

చిత్రం - తిక్క శంకరయ్య (1968)
సంగీతం - T.V.రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

16, జనవరి 2016, శనివారం

తొలికోడి కూసింది తెల తెలవారిందితొలికోడి కూసింది తెల తెలవారిందిచిత్రం - తిక్క శంకరయ్య (1968)
సంగీతం - టి.వి. రాజు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

15, జనవరి 2016, శుక్రవారం

గొబ్బియళ్ళో గొబ్బియళ్ళో కొండాలయ్యకు గొబ్బిళ్ళుగొబ్బియళ్ళో గొబ్బియళ్ళోచిత్రం - తల్లిదండ్రులు (1970)
సంగీతం - ఘంటసాల 

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...