4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

దులపర బుల్లోడో దుమ్ము దులపర బుల్లోడా ...దులపర బుల్లోడో 

చిత్రం : అంతస్తులు (1965), 
రచన : కొసరాజు
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్, 
గానం : భానుమతి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...