25, జనవరి 2017, బుధవారం

చెల్లాయి పెళ్ళి కూతురాయెను
చెల్లాయి పెళ్ళి కూతురాయెను 
పాల వెల్లువే నాలో పొంగిపోయెను 


చిత్రం - బంగారు గాజులు (1968)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల

24, జనవరి 2017, మంగళవారం

చెక్కిలి మీద కెంపులు మెరిసే చిలకమ్మాచెక్కిలి మీద కెంపులు మెరిసే చిలకమ్మా చిత్రం - బంగారు కలలు (1974)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - రామకృష్ణ, సుశీల

23, జనవరి 2017, సోమవారం

ఇది ఎన్నడు వీడని కౌగిలి మన ఎదలను కలిపిన రాతిరిఇది ఎన్నడు వీడని కౌగిలి 
మన ఎదలను కలిపిన రాతిరి 


చిత్రం - ప్రేమ జీవులు (1971)
సంగీతం - విజయ కృష్ణమూర్తి
గీతరచన - సినారె
గానం - S.p.బాలు

22, జనవరి 2017, ఆదివారం

చిలికి చిలికి చిలిపి వయసు వలపు వాన అవుతుందిచిలికి చిలికి చిలిపి వయసు 
వలపు వాన అవుతుంది 


చిత్రం - ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు (1974)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
గీతరచన - సినారె
గానం - రామకృష్ణ, సుశీల

21, జనవరి 2017, శనివారం

ఎవరు నీవు నీ రూపమేదిఎవరు నీవు నీ రూపమేది
ఏమని పిలిచేదీ నిన్నేమని పిలిచేదీ చిత్రం - ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు (1974)
సంగీతం - ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

20, జనవరి 2017, శుక్రవారం

గుండె ఝల్లుమన్నదీ అందె ఘల్లుమన్నదీగుండె ఝల్లుమన్నదీ అందె ఘల్లుమన్నదీ చిత్రం - ప్రాణమిత్రులు (1967)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - దాశరధి 
గానం - సుశీల

19, జనవరి 2017, గురువారం

రావే ప్రేమలతా నీవే నా కవితారావే ప్రేమలతా నీవే నా కవితా


చిత్రం - పెళ్ళిసందడి (1959) 
సంగీతం - ఘంటసాల 
గీతరచన -  సముద్రాల
గానం  - ఘంటసాల, రావు బాల సరస్వతి 

18, జనవరి 2017, బుధవారం

ఛమక్‍ ఛమక్‍ తార ఝణక్‍ ఝణ్‍ సితారఛమక్‍ ఛమక్‍ తార ఝణక్‍ ఝణ్‍ సితార 


చిత్రం - పెళ్ళి సందడి (1959)
సంగీతం - జె.వి. రాఘవులు
గీతరచన - సముద్రాల జూనియర్ 
గానం - ఘంటసాల, పి.లీల 

17, జనవరి 2017, మంగళవారం

ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించిందిఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది 

వ్యాఖ్యను జోడించు

చిత్రం - పెద్దన్నయ్య (1975)
సంగీతం - సత్యం
గీతరచన - 
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

16, జనవరి 2017, సోమవారం

మిస మిసలాడే చినదానా ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ
మిస మిసలాడే చినదానా
ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ 


చిత్రం - పూల రంగడు (1967)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, P.సుశీల

12, జనవరి 2017, గురువారం

నీవురావు నిదుర రాదు నిలిచిపోయె ఈ రేయినీవురావు నిదుర రాదు 
నిలిచిపోయె ఈ రేయి


చిత్రం - పూల రంగడు (1967)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - దాశరథి
గానం - p.సుశీల

11, జనవరి 2017, బుధవారం

నీ జిలుగుపైట నీడలోన నిలువనీనీ జిలుగుపైట నీడలోన 
నడువనీ .. నన్ను నడువనీ 


చిత్రం- పూల రంగడు (1967)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - ఘంటసాల, p.సుశీల

10, జనవరి 2017, మంగళవారం

సుందర సురనందన వనమల్లి జాబిల్లి
సుందర సురనందన వనమల్లి జాబిల్లి

చిత్రం - పూజాఫలం (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - P.సుశీల

9, జనవరి 2017, సోమవారం

ఎందు దాగి ఉన్నావో బృందావిహారీఎందు దాగి ఉన్నావో 
బృందావిహారీ .. బృందావిహారీ 


చిత్రం - పూజాఫలం (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - సినారె
గానం - p.సుశీల

8, జనవరి 2017, ఆదివారం

నీ కోసం నీ కోసం నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసంనీ కోసం నీ కోసం 
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం
చిత్రం - పునర్జన్మ (1963)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సి.నా.రె
గానం - p.సుశీల

7, జనవరి 2017, శనివారం

ఎవరివో.. నీవెవరివో ..ఎవరివో.. నీవెవరివో 
ఎవరివో .. ఎవరివో 


చిత్రం - పునర్జన్మ (1963)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల

6, జనవరి 2017, శుక్రవారం

దీపాలు వెలిగె పరదాలు తొలగెదీపాలు వెలిగె పరదాలు తొలగె
ప్రియురాలు పిలిచె రావోయి 


చిత్రం - పునర్జన్మ (1963)
సంగీతం - టి. చలపతిరావు
గీతరచన - సి.నా.రె
గానం - P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...