31, మార్చి 2015, మంగళవారం

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా ఆణువణువూ నీదెగామెల్ల మెల్ల మెల్లగా చిత్రం - దాగుడు మూతలు(1964)
రచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
సంగీతం - కే .వి . మహ దేవన్
గానం  - ఘంటసాల , పి. సుశీల

30, మార్చి 2015, సోమవారం

నీలి మేఘమాలనో నీలాల తారనోనీలి మేఘమాలనోచిత్రం  - మదన కామరాజు కథ (1962)
గీత రచన - జి. కృష్ణమూర్తి
 సంగీతం - రాజన్ నాగేంద్ర
గానం  - పి.బి .శ్రీనివాస్, p.సుశీల

29, మార్చి 2015, ఆదివారం

రాధకు నీవేర ప్ర్రాణం ఈ రాధకు నీవేర ప్రాణంచిత్రం - తులాభారం (1974)
  గీత రచన: రాజశ్రీ 
సంగీతం - సత్యం
 గానం - పి సుశీల

28, మార్చి 2015, శనివారం

సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురారండిసీతారాముల కళ్యాణం 

చిత్రం - సీతారాముల కళ్యాణం(1961)
సంగీతం - గాలిపెంచల నరసింహా రావ్
గీత రచన - సముద్రాల సీనియర్
గానం - P. సుశీల బృందం

27, మార్చి 2015, శుక్రవారం

అందాల రాముడు ఇందీవర శ్యాముడుఅందాల రాముడు 
చిత్రం - ఉయ్యాల - జంపాల (1965)
సంగీతం - పెండ్యాల
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - సుశీల

26, మార్చి 2015, గురువారం

శ్రీకరమౌ శ్రీరామ నామం జీవామృతసారంశ్రీకరమౌ శ్రీరామ నామం


చిత్రం - శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం (1975)
గీతరచన - ఆరుద్ర
సంగీతం -  కె.వి.మహదేవన్
గానం - పి.సుశీల, బి.వసంత

25, మార్చి 2015, బుధవారం

జగదభి రామా .. రఘుకుల సోమాజగదభి రామా రఘుకుల సోమా
శరణమునీయవయా రామా
సినిమా - రామాలయం (1971)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీత రచన - దాశరధి 
గానం - ఘంటసాల

24, మార్చి 2015, మంగళవారం

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి


 

శ్రీరామ నామాలు శతకోటిచిత్రం - మీనా (1973)
గీత రచన - ఆరుద్ర
సంగీతం - రమేష్ నాయుడు
గానం - సుశీల

23, మార్చి 2015, సోమవారం

శ్రీ రఘురామ్ జయ రఘురామ్శ్రీ రఘురామ్ జయ రఘురామ్చిత్రం - శాంతినివాసం (1960)
గీతరచన -సముద్రాల (జూనియర్)
సంగీతం - ఘంటసాల
గానం -పి.బి. శ్రీనివాస్,పి.సుశీల

22, మార్చి 2015, ఆదివారం

తేట తేట తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా
తేట తేట తెలుగులా

\

చిత్రం - ప్రేమనగర్(1971)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - ఘంటసాల

గుట్ట మీద గువ్వ కూసింది
గుట్ట మీద గువ్వ కూసింది


చిత్రం - బుద్ధిమంతుడు(1969)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీత రచన - ఆరుద్ర
గానం - ఘంటసాల, పి సుశీల

21, మార్చి 2015, శనివారం

ఈ వేళ నాలో ఎందుకో ఆశలుఈ వేళ నాలో


చిత్రం - మూగనోము (1969)
సంగీతం - ఆర్. గోవర్ధన్
గీతరచన - దాశరథి
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

మేడంటే మేడా కాదు.. గూడంటే గూడూ కాదుమేడంటే మేడా కాదు 


చిత్రం  - సుఖ దుఖాలు (1968)
సంగీతం - కోదండపాణి 
గీత రచన -దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి 
గానం - S.P. బాలు

19, మార్చి 2015, గురువారం

ఇది మల్లెల వేళయనీ ఇది వెన్నెల మాసమనీ
ఇది మల్లెల వేళయనీచిత్రం - సుఖదుఃఖాలు (1968)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - దేవులపల్లి
గానం - సుశీల

18, మార్చి 2015, బుధవారం

ఈ సంజలో... కెంజాయలో .. చిరుగాలులా... కెరటాలలోఈ సంజలో... కెంజాయలో


 
చిత్రం - మూగ ప్రేమ (1976)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.సుశీల

17, మార్చి 2015, మంగళవారం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరంకలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరంచిత్రం - చిల్లరదేవుళ్ళు (1977)
సంగీతం - కె.వి.మహదేవన్
గీత రచన - ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం - Sp. బాలు

16, మార్చి 2015, సోమవారం

తొలివలపే పదేపదే పిలిచేతొలి వలపే పదే పదే పిలిచే


చిత్రం - దేవత (1965)
సంగీతం - కోదండపాణి
గీతరచన - శ్రీశ్రీ
గానం - ఘంటసాల, సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...