19, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

పాడమని నన్నడగ తగునాపాడమని నన్నడగ తగునా
చిత్రం - డాక్టర్ చక్రవర్తి (1964)
సంగీతం - ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - P.సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...