27, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

అందమే ఆనందం...


అందమే ఆనందంచిత్రం - బ్రతుకుతెరువు (1953)
సంగీతం - ఘంటసాల
గీతరచన - సముద్రాల (జూనియర్)

గానం - ఘంటసాల

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

తెలిసింది లే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే


తెలిసింది లే తెలిసిందిలే 

చిత్రం: రాముడు భీముడు (1964) 
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత
: సినారె
నేపధ్య
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

25, ఆగస్టు 2012, శనివారం

అయినా మనిషి మారలేదు


అయినా మనిషి మారలేదుచిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962)సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల, సుశీల


24, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

మౌనముగా నీ మనసు పాడిన వేణుగానమును వింటిలే


మౌనముగా నీ మనసు పాడిన

చిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962) 
సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల

23, ఆగస్టు 2012, గురువారం

సన్నగ వీచే చల్లగాలికి


సన్నగ వీచే చల్లగాలికి

చిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962) 
సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
నేపధ్య గానం: సుశీల


22, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

ఎంత హాయి ఈ రేయి ... ఎంత మధురమీ హాయి..


ఎంత హాయి ఈ రేయి ...


చిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

21, ఆగస్టు 2012, మంగళవారం

ఆకాశవీధిలో అందాల జాబిలిఆకాశవీధిలో అందాల జాబిలి

చిత్రం: మాంగల్య బలం (1958)
సంగీతం: మాస్టర్ వేణు
గీతరచయిత: శ్రీశ్రీ
 
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

15, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

పాడవోయి భారతీయుడా


పాడవోయి భారతీయుడా


 చిత్రం: వెలుగు నీడలు (1961) 
సంగీతం: పెండ్యాల
 గీతరచయిత: శ్రీశ్రీ 
 గానం: ఘంటసాల, సుశీల

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...