16, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

తలచినదే జరిగినదా దైవం ఎందులకుతలచినదే జరిగినదా దైవం ఎందులకు
జరిగినదే తలచితివా శాంతి లేదు నీకుచిత్రం - మనసే మందిరం (1966)
సంగీతం - ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - పి.బి.శ్రీనివాస్

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...