6, ఫిబ్రవరి 2018, మంగళవారం

టౌను పక్కకెళ్ళొద్దురా డింగరీ డాంబికాలు పోవద్దురాటౌను పక్కకెళ్ళొద్దురా డింగరీ డాంబికాలు పోవద్దురా
చిత్రం - తోడికోడళ్లు (1957)
సంగీతం - మాస్టర్ వేణు
రచన - కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం - ఘంటసాల,జిక్కి

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...